هجدهمین همایش ملی حکیم ملا صدرا - فلسفه و صلح جهانی , 2014-05-22

عنوان : ( صلح و اقسام مختلفه آن در اسلام )

نویسندگان: علی حقی , مهدیه طباطبائی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در هیچ یک از ادیان و قوانین بشری به اندازه اسلام ،موضوع صلح برجسته نشده است.صلح در شریعت اسلام و کتب فقها باب مخصوصی داشته و دارای شعب و تقسیمات مختلفه و شرایط و کیفیات مبسوط و مفصلی است که دراین نوشتار مختصری از آن ها را که متفق علیه فرق اسلامی است و یا درصورت متفق علیه نبودن مخالف مهمی ندارد، ذکر می نماییم.صلح دراسلام از اهمیت زیادی برخوذدار است.به طو.ری که مکررا بر صلح، با توجه به شرایط آن تاکید شده است.در اسلام و آن چه مورد تایید فقهاست صلح بر چهار قسم است:1.صلح بین مسلمین و اهل حرب2.صلح بین عدل و تقوا با اشرار3.صلح بین زوجین4.صلح درمورد تنازع در معاملات. تعریف صلح دراسلام چنین است که صلح عقدی است تشریع شده برای قطع تجاوز و رفع تنازع.درایت تعریف کلی مباحث و صور مخصوصی است که دراین نوشتار طرح و بررسی خواهند شد.

کلمات کلیدی

, صلح , اسلام , تنازع , امکان صلح
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1048032,
author = {حقی, علی and مهدیه طباطبائی},
title = {صلح و اقسام مختلفه آن در اسلام},
booktitle = {هجدهمین همایش ملی حکیم ملا صدرا - فلسفه و صلح جهانی},
year = {2014},
location = {تهران, ايران},
keywords = {صلح - اسلام - تنازع - امکان صلح},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T صلح و اقسام مختلفه آن در اسلام
%A حقی, علی
%A مهدیه طباطبائی
%J هجدهمین همایش ملی حکیم ملا صدرا - فلسفه و صلح جهانی
%D 2014

[Download]