دومین کنگره بین المللی زمین شناسی کاربردی , 2015-05-19

عنوان : ( بررسی تغییرات سطح آب دریا بر مبنای روزن داران کف زی آگلوتینه و آهکی سازند آب تلخ در برش بهادرخان (کپه داغ مرکزی) )

نویسندگان: آتوسا هنرمند , محمد وحیدی نیا , عباس قادری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با هدف بررسی تغییرات سطح آب دریا در زمان رسوبگذاری سازند آب تلخ (سانتونین پسین- کامپانین پسین) بر مبنای میزان فراوانی و تنوع گونه های مختلف روزن داران کف زی، برش بهادرخان در مرکز کپه داغ به ضخامت 445 متر انتخاب و نمونه برداری شده است. سازند آب تلخ در این برش بر روی سازند آب دراز و در زیر سازند نیزار قرار گرفته و سنگ شناسی غالب آن شامل شیل و مارنهای آهکی همراه با چند واحد پراکنده سنگ آهک چاکی می باشد. در این پژوهش 70 نمونه شیلی و مارنی برداشت و پس از آماده سازی به روش شستشو با آب، 21 جنس و 28 گونه از روزن داران کف زی آهکی و آگلوتینه شناسایی شده است. مطالعات و بررسیهای آماری بر روی روزن داران بدست آمده از سازند آب تلخ نشانگر افزایش نسبت روزن داران آگلوتینه به آهکی از قاعده برش به سمت راس آن و موید کاهش عمق حوضه در طول زمان رسوبگذاری سازند آب تلخ می باشد. این امر کاملا در تطابق با تغییر تدریجی ترکیب سنگ شناسی و شرایط محیطی در طول سازند آب تلخ و گذر آن به سازند نیزار و تبدیل تدریجی حوضه دریایی عمیق سانتونین پسین به محیط کم عمق تر دریای کامپانین میانی- پسین است.

کلمات کلیدی

, کپه داغ, سازند آب تلخ, برش بهادرخان, روزن داران کف زی, آگلوتینه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1048038,
author = {هنرمند, آتوسا and وحیدی نیا, محمد and قادری, عباس},
title = {بررسی تغییرات سطح آب دریا بر مبنای روزن داران کف زی آگلوتینه و آهکی سازند آب تلخ در برش بهادرخان (کپه داغ مرکزی)},
booktitle = {دومین کنگره بین المللی زمین شناسی کاربردی},
year = {2015},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {کپه داغ، سازند آب تلخ، برش بهادرخان، روزن داران کف زی، آگلوتینه},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تغییرات سطح آب دریا بر مبنای روزن داران کف زی آگلوتینه و آهکی سازند آب تلخ در برش بهادرخان (کپه داغ مرکزی)
%A هنرمند, آتوسا
%A وحیدی نیا, محمد
%A قادری, عباس
%J دومین کنگره بین المللی زمین شناسی کاربردی
%D 2015

[Download]