هشتمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات , 2015-05-21

عنوان : ( بهینه سازی تخصیص در طرح پزشک خانواده )

نویسندگان: سیما صباحی , حمیده رضوی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از مهمترین روش های افزایش دسترسی و بهره مندی عادلانه آحاد مردم از خدمات سلامت، برنامه پزشک خانواده است. هدف از این مقاله تخصیص افراد به پزشک خانواده همزمان با تخصیص پزشکان خانواده به مراکز مجری طرح، به صورت بهینه می باشد. شاخص در نظر گرفته شده برای انجام تخصیص موقعیت مکانی افراد، پزشکان خانواده و مراکز مجری طرح می باشد. به این منظور از برتامه ریزی خطی صفر و یک برای مدلسازی مسئله ی تخصیص سه بعدی (3D Assignment Problem) و حل آن استفاده کرده ایم. در انتها، مدل ارائه شده به صورت موردی پیاده سازی شده و نتایج آن ارائه گردیده است.

کلمات کلیدی

طرح پزشک خانواده؛ برنامه ریزی خطی صفر و یک؛ مسئله ی تخصیص سه بعدی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1048051,
author = {صباحی, سیما and رضوی, حمیده },
title = {بهینه سازی تخصیص در طرح پزشک خانواده},
booktitle = {هشتمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات},
year = {2015},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {طرح پزشک خانواده؛ برنامه ریزی خطی صفر و یک؛ مسئله ی تخصیص سه بعدی.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بهینه سازی تخصیص در طرح پزشک خانواده
%A صباحی, سیما
%A رضوی, حمیده
%J هشتمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
%D 2015

[Download]