سیزدهمین همایش انجمن مطالعات برنامه درسی , 2015-05-21

عنوان : ( مقایسه وضعیت موجود و مطلوب مولفه های برنامه درسی ادراک شده در دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد )

نویسندگان: بهروز مهرام , یونس طاطاری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1048055,
author = {مهرام, بهروز and طاطاری, یونس},
title = {مقایسه وضعیت موجود و مطلوب مولفه های برنامه درسی ادراک شده در دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد},
booktitle = {سیزدهمین همایش انجمن مطالعات برنامه درسی},
year = {2015},
location = {تهران, ايران},
keywords = {برنامه درسی ادراک شده ـ وضع موجود _ وضع مطلوب},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مقایسه وضعیت موجود و مطلوب مولفه های برنامه درسی ادراک شده در دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد
%A مهرام, بهروز
%A طاطاری, یونس
%J سیزدهمین همایش انجمن مطالعات برنامه درسی
%D 2015

[Download]