سیزدهمین همایش انجمن مطالعات برنامه درسی , 2015-05-21

عنوان : ( بررسی فاصله بین برنامه درسی قصد شده و برنامه درسی اجرا شده دانشگاه فرهنگیان در زمینه تربیت معلم پژوهشگر )

نویسندگان: بهروز مهرام , عبدالمجید دهقان , مرتضی کرمی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1048056,
author = {مهرام, بهروز and دهقان, عبدالمجید and کرمی, مرتضی},
title = {بررسی فاصله بین برنامه درسی قصد شده و برنامه درسی اجرا شده دانشگاه فرهنگیان در زمینه تربیت معلم پژوهشگر},
booktitle = {سیزدهمین همایش انجمن مطالعات برنامه درسی},
year = {2015},
location = {تهران, ايران},
keywords = {برنامه درسی قصد شده، برنامه درسی اجرا شده},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی فاصله بین برنامه درسی قصد شده و برنامه درسی اجرا شده دانشگاه فرهنگیان در زمینه تربیت معلم پژوهشگر
%A مهرام, بهروز
%A دهقان, عبدالمجید
%A کرمی, مرتضی
%J سیزدهمین همایش انجمن مطالعات برنامه درسی
%D 2015

[Download]