دومین کنفرانس ملی و نهمین همایش ارزیابی کیفیت نظام های دانشگاهی , 2015-05-13

عنوان : ( جایگاه پرورش ابعاد پژوهشگری در برنامه درسیر قصد شده تربیت معلم ایران (واکاوی اسناد فرادست برنامه درسی دانشگاه فرهنگیان) )

نویسندگان: بهروز مهرام , عبدالمجید دهقان , مرتضی کرمی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1048057,
author = {مهرام, بهروز and دهقان, عبدالمجید and کرمی, مرتضی},
title = {جایگاه پرورش ابعاد پژوهشگری در برنامه درسیر قصد شده تربیت معلم ایران (واکاوی اسناد فرادست برنامه درسی دانشگاه فرهنگیان)},
booktitle = {دومین کنفرانس ملی و نهمین همایش ارزیابی کیفیت نظام های دانشگاهی},
year = {2015},
location = {تهران, ايران},
keywords = {ابعاد پژوهشگری، برنامه درسی قصد شده، اسناد فرادست},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T جایگاه پرورش ابعاد پژوهشگری در برنامه درسیر قصد شده تربیت معلم ایران (واکاوی اسناد فرادست برنامه درسی دانشگاه فرهنگیان)
%A مهرام, بهروز
%A دهقان, عبدالمجید
%A کرمی, مرتضی
%J دومین کنفرانس ملی و نهمین همایش ارزیابی کیفیت نظام های دانشگاهی
%D 2015

[Download]