هشتمین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات , 2015-05-21

عنوان : ( ارزیابی مدل های DEA و TOPSIS به منظور تحلیل دوربرگردا ن ها در سیستم حمل و نقل شهری )

نویسندگان: علیرضا هویدافرد , روزبه شاد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

رشد روزافزون شهرنشینی و به تبع آن افزایش حجم عبور و مرور با وسایط نقلیه ی موتوری، مشکلات بسیاری را از جمله: اختلالات ترافیکی، گسترش آلودگی هوا، افزایش زمان سفر و نظیر آن، ایجاد نموده است. از جمله برنامه هایی که با اجرای آن ها می توان آرامش نسبی را در سیستم حمل و نقل برقرار نموده، کنترل عبور و مرور به کمک تنظیم و تصحیح وضعیت دوربرگردان ها می باشد. لذا در این مقاله، با اجرای یک مدل مکانی انعطاف پذیر که امکان ارائه خدمات شبکه ی حمل و نقل را بر اساس نیازهای جامعه فراهم می نماید، برنامه ریزی صحیح با توجه به تحلیل اطلاعات حاصل از عملکرد مکانی دوربرگردان ها انجام می-گردد. بدین منظور انتخاب مکان مناسب برای احداث دوربرگردان ها، با در نظر گرفتن موقعیت مکانی و معیارهای موثر بر آن انجام می گیرد. در این راستا با استفاده از مدل TOPSIS، وزن هر معیار مشخص شده و بر اساس یک روال هدفمند و استاندارد، نتایج حاصل تلفیق می شوند. سپس محل های مطلوب بر اساس کمترین هزینه و بیشترین پوشش بررسی شده و از نظر دسترسی و تقاضا، به کمک مدل DEA در محیط GIS اولویت بندی می گردند. نتایج نهایی حاصل از اعمال مدل در شهر مشهد، نشان دهنده ی تطابق نسبی مدل به کار گرفته شده با مکان دوربرگردان های موجود می باشد.

کلمات کلیدی

, دوربرگردان, دسترسی, تقاضا, DEA, سیستم اطلاعات مکانی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1048093,
author = {هویدافرد, علیرضا and شاد, روزبه},
title = {ارزیابی مدل های DEA و TOPSIS به منظور تحلیل دوربرگردا ن ها در سیستم حمل و نقل شهری},
booktitle = {هشتمین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات},
year = {2015},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {دوربرگردان، دسترسی، تقاضا، DEA، سیستم اطلاعات مکانی.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی مدل های DEA و TOPSIS به منظور تحلیل دوربرگردا ن ها در سیستم حمل و نقل شهری
%A هویدافرد, علیرضا
%A شاد, روزبه
%J هشتمین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات
%D 2015

[Download]