سیزدهمین همایش ملی حسابداری , 2015-05-20

عنوان : ( ارائه مدل نوین برای بررسی رابطه‌ی بین نگه داشت وجه نقد و اهرم مالی )

نویسندگان: محمود لاری دشت بیاض , محمدحسین ودیعی نوقابی , مهدی جباری نوقابی , علی طالب زاده بردسیری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هرچه شرکت‌ها دارای فرصت‌های رشد بیشتری باشد از دیدگاه نظری وجه نقد بیشتری را نگه‌داری می‌کند تا آمادگی بیشتری را برای استفاده از فرصت‌های رشد داشته باشد، بنابراین هرچه میزان وجه نقد بیشتری در شرکت وجود داشته باشد در هنگام ایجاد موقعیت‌های مناسب برای سرمایه‌گذاری و به‌منظور کاهش در هزینه‌های تأمین مالی، شرکت‌ها کمتر اقدام به تأمین مالی خارجی خواهند کرد.

کلمات کلیدی

, نگه داشت وجه نقد, اهرم مالی, شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران, مدل رگرسیون
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1048098,
author = {لاری دشت بیاض, محمود and ودیعی نوقابی, محمدحسین and جباری نوقابی, مهدی and طالب زاده بردسیری, علی},
title = {ارائه مدل نوین برای بررسی رابطه‌ی بین نگه داشت وجه نقد و اهرم مالی},
booktitle = {سیزدهمین همایش ملی حسابداری},
year = {2015},
location = {تهران, ايران},
keywords = {نگه داشت وجه نقد، اهرم مالی، شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران، مدل رگرسیون پانلی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارائه مدل نوین برای بررسی رابطه‌ی بین نگه داشت وجه نقد و اهرم مالی
%A لاری دشت بیاض, محمود
%A ودیعی نوقابی, محمدحسین
%A جباری نوقابی, مهدی
%A طالب زاده بردسیری, علی
%J سیزدهمین همایش ملی حسابداری
%D 2015

[Download]