دومین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه , 2014-10-21

عنوان : ( تأثیر سطوح مختلف ‌آبیاری بر خصوصیات رویشی چمن تحت آبیاری قطره‌ای زیر سطحی )

نویسندگان: حسل چپرلی , حسین انصاری , فاطمه کاظمی , سید مجید هاشمی نیا ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کمبود آب یکی از معضلات اساسی برای گسترش کشاورزی و نیز فضای سبز شهری به خصوص در مناطق خشک دنیاست. این معضل ضرورت دستیابی به راهکارهای استفاده و معقول از این منبع را ضروری می سازد. چمن یکی از مصرف‌کنندگان عمده آب در فضای سبز شهری است. پژوهش حاضر به‌منظور بررسی اثر سطوح مختلف آبیاری با استفاده از سیستم آبیاری قطره‌ای زیر سطحی بر روی صفات رویشی یک گونه چمن (Festuca arundinacea) انجام شده است. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد. چهار سطح آبیاری (120، 100، 80 و 60 درصد نیاز آبی چمن) به عنوان عامل اول و فوصل لوله فرعی (لترال) در سیستم آبیاری زیرسطحی (50 و 75 سانتی‌متری) به عنوان عامل دوم بودند. بر طبق نتایج ارتفاع چمن در سطوح آبیاری 120 و 60 درصد نیاز آبی چمن به‌ترتیب بیشترین و کمترین مقدار را داشت. همچنین، افزایش سطح آبیاری باعث بیشتر شدن علف هرز در تیمارها گردید و نیز فاصله 50 سانتی‌متری لوله‌های فرعی موجب بهبود تراکم چمن شده است.

کلمات کلیدی

, آبیاری قطره‌ای زیر سطحی, چمن, کم‌آبیاری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1048099,
author = {چپرلی, حسل and انصاری, حسین and کاظمی, فاطمه and سید مجید هاشمی نیا},
title = {تأثیر سطوح مختلف ‌آبیاری بر خصوصیات رویشی چمن تحت آبیاری قطره‌ای زیر سطحی},
booktitle = {دومین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه},
year = {2014},
location = {کرج, ايران},
keywords = {آبیاری قطره‌ای زیر سطحی، چمن، کم‌آبیاری},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تأثیر سطوح مختلف ‌آبیاری بر خصوصیات رویشی چمن تحت آبیاری قطره‌ای زیر سطحی
%A چپرلی, حسل
%A انصاری, حسین
%A کاظمی, فاطمه
%A سید مجید هاشمی نیا
%J دومین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه
%D 2014

[Download]