اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و اقتصاد در اسفندماه 1393 , 2015-03-11

عنوان : ( تاثیر عملکرد نوآورانه در افزایش مزیت رقابتی زنجیره تامین )

نویسندگان: احمد لطیفیان , هما مولوی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده حفظ بقای سازمان ها در محیط رقابتی دنیای امروز، راهی جز کسب مزیت رقابتی برای آنها باقی نمی گذارد. یکی از منابع کلیدی مزیت رقابتی، نوآوری است؛ زیرا توانایی نوآوری به طور عمیقی در ذهن بشر ریشه دوانده و با کمک فناوری نمی توان به آسانی آن را تقلید یا باز تولید کرد. عملکرد نوآورانه، یکی از ابزارهای افزایش مزیت رقابتی برای کلیه ی اعضای زنجیره تامین می باشد. تقویت زنجیره تامین یک شرکت تولیدی و شرکای زنجیره تامین آنها اغلب بستگی به عملکرد نوآورانه دارد که جهت استفاده از ایده ها و راه حل های داخلی و خارجی برای تغییر تقاضا به عنوان بخش مربوط به پیشرفت تکنولوژی آنها، تشویق می شود. شرکت ها باید بر اثرات تعاملی که بر عملکرد نوآورانه و روابط میان اعضای مشترک تاثیر دارند، تمرکز کنند. عملکرد نوآورانه درون سازمانی در یک زنجیره تامین عملی متداول و معمول است، زیرا به شکلی حیاتی به حفظ مزیت رقابتی زنجیره تامین بعنوان یک کل کمک می کند. در این مقاله ما به دنبال این هستیم تا عملکرد نوآورانه را تعریف کرده، و نقش آن را در افزایش مزیت رقابتی شرکت ها بر اساس مطالعات کتابخانه ای بیان کنیم. واژه های کلیدی

کلمات کلیدی

, عملکرد نوآورانه, نوآوری, مزیت رقابتی, زنجیره تامین, عوامل سازمانی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1048109,
author = {لطیفیان, احمد and مولوی, هما},
title = {تاثیر عملکرد نوآورانه در افزایش مزیت رقابتی زنجیره تامین},
booktitle = {اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و اقتصاد در اسفندماه 1393},
year = {2015},
location = {شیراز, ايران},
keywords = {عملکرد نوآورانه، نوآوری، مزیت رقابتی، زنجیره تامین، عوامل سازمانی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر عملکرد نوآورانه در افزایش مزیت رقابتی زنجیره تامین
%A لطیفیان, احمد
%A مولوی, هما
%J اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و اقتصاد در اسفندماه 1393
%D 2015

[Download]