اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و اقتصاد در اسفندماه 1393 , 2015-03-11

عنوان : ( معرفی مدل استراتژی بازاریابی ورزشی برای سازمان های ورزشی جهت انتخاب استراتژی های تبلیغاتی بازاریابی )

نویسندگان: احمد لطیفیان , هما مولوی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده در کشورهای پیشرفته ورزش و تفریحات سالم به عنوان یک صنعت بسیار مهم عاملی موثر در رشد و توسعه اقتصاد ملی به شمار می رود. در حال حاضر ورزش چه از بعد عملی و چه از بعد نظری در تولید و مصرف کالاها و خدمات ورزشی و توسعه اقتصادی جوامع مختلف نقش اساسی داشته است و فرصت های درآمد زایی بسیاری را برای افراد موسسات و رسانه های مختلف ایجاد کرده است. استراتژی تبلیغات بر پایه تنوع و تمایز تبلیغات و بازارها و مبتنی بر اصول مدیریت و بازاریابی ارتباطی می باشد آشنائی با انواع استراتژی های تبلیغات و عوامل ایجاد تمایز و تنوع و چگونگی ارتباط پایدار و وفادارانه با گروه های ذینفع جهت تداوم موفقیت در تبلیغات از جمله نکاتی هستند که لازم است مورد توجه مدیران و دست اندرکاران تبلیغات قرار گیرد. از طرفی، سازمان ها جهت بقا و رشد خود در این محیط متغیر، رقابتی و ناپایدار عصر امروزی ناگزیر از پذیرش استراتژی محوری می باشند و برای خروج از این چالش بایستی به فرایند مدیریت استراتژیک تکیه زنند. بنابراین می بایست، سازمان های ورزشی، دست به انتخاب استراتژی های تبلیغاتی بازاریابی خود بزنند، که در این راستا مقاله حاضر با روش مطالعه کتابخانه ای، درصدد می باشد تا مدل استراتژی بازاریابی ورزشی را معرفی نماید تا مورد استفاده کلیه ی سازمان های ورزش در جهت انتخاب استراتژی قرار گیرد

کلمات کلیدی

, واژه های کلیدی استراتژی بازاریابی, ورزش, برنامه ریزی, تبلیغات, مدل استراتژی بازاریابی ورزشی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1048110,
author = {لطیفیان, احمد and مولوی, هما},
title = {معرفی مدل استراتژی بازاریابی ورزشی برای سازمان های ورزشی جهت انتخاب استراتژی های تبلیغاتی بازاریابی},
booktitle = {اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و اقتصاد در اسفندماه 1393},
year = {2015},
location = {شیراز, ايران},
keywords = {واژه های کلیدی استراتژی بازاریابی، ورزش، برنامه ریزی، تبلیغات، مدل استراتژی بازاریابی ورزشی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T معرفی مدل استراتژی بازاریابی ورزشی برای سازمان های ورزشی جهت انتخاب استراتژی های تبلیغاتی بازاریابی
%A لطیفیان, احمد
%A مولوی, هما
%J اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و اقتصاد در اسفندماه 1393
%D 2015

[Download]