علوم و فناوری نانو , 2015-05-20

عنوان : ( ایجاد خاصیت ابرآبگریزی بر سطح آلومینیوم با استفاده از نانو ذرات اکسید روی )

نویسندگان: محمدحسن انتظاری , تکتم رضائی ,
فایل: Free Preview

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

دست یافتن به خاصیت ابرآبگریزی (superhydrophobic) مستلزم ایجاد زبری مناسب بر روی سطح و کاهش انرژی آزاد سطحی با استفاده از عوامل مناسب می باشد. ایجاد زبری مناسب مرحله ای اساسی در رسیدن به سطح ابرآبگریز می باشد که در کار حاضر نهشت نانو ذرات اکسید روی (ZnO) با استفاده از روش مناسب و مقرون به صرفه غوطه وری ساده در این راستا انجام پذیرفت. همچنین در مرحله دوم اسید چرب سازگار با محیط زیست، به منظور کاهش دادن انرژی آزاد سطحی مورد استفاده قرار گرفت.در نهایت تکنیک های مختلف شناسایی به منظور نشان دادن ترکیب و ساختار سطوح حاصل به کار گرفته شدند. از جمله: از آنالیز scanning electron micrograph (SEM) به منظور نشان دادن مورفولژی سطحی استفاده شده است. به علاوه، شناسایی عناصر سطحی با استفاده از تکنیک energy dispersive X-ray analysis (EDX) انجام پذیرفته است. در پایان، حضور اسید چرب بر سطح ابرآبگریز، با استفاده از آنالیز attenuated total reflectance in conjunction with Fourier transforms infrared (ATR-FTIR), به اثبات رسید.

کلمات کلیدی

, خاصیت ابرآبگریزی, نانو ذرات اکسید روی, روش غوطه وری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1048117,
author = {انتظاری, محمدحسن and رضائی, تکتم},
title = {ایجاد خاصیت ابرآبگریزی بر سطح آلومینیوم با استفاده از نانو ذرات اکسید روی},
booktitle = {علوم و فناوری نانو},
year = {2015},
location = {ايران},
keywords = {خاصیت ابرآبگریزی، نانو ذرات اکسید روی، روش غوطه وری ساده},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ایجاد خاصیت ابرآبگریزی بر سطح آلومینیوم با استفاده از نانو ذرات اکسید روی
%A انتظاری, محمدحسن
%A رضائی, تکتم
%J علوم و فناوری نانو
%D 2015

[Download]