علوم و فناوری نانو , 2015-05-20

عنوان : ( دست یافتن به پوشش ابر آبگریز بر سطح شیشه بر پایه نانو تکنولوژی )

نویسندگان: محمدحسن انتظاری , تکتم رضائی ,
فایل: Free Preview

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه، سطوح ابرآبگریز (superhydrophob) از نقطه نظر کاربرد عملی و بنیادی، توجه ویژه ای را به خود معطوف نموده اند. در کار حاضر، به ایجاد چنین خاصیتی بر سطح شیشه پرداخته شده است. نهشت دادن نانو ذرات اکسید روی (ZnO) به عنوان مرحله اساسی در دست یافتن به خاصیت ابرآبگریزی انجام گرفت. در ادامه، جهت کاهش انرژی آزاد سطحی، از عامل مناسب و سازگار با محیط زیست استفاده گردید. سطح حاصله زاویه تماسی برابر با 157.31 درجه را نشان داد و دارای زاویه لغزشی کمتر از 3 درجه بود. همچنین از روش های مختلف شناسایی به منظور نشان دادن نشست نانو ذرات و نیز عامل اصلاح کننده استفاده گردید. از جمله این آنالیزها می توان به scanning electron micrograph (SEM) و energy dispersive X-ray analysis (EDX) اشاره کرد

کلمات کلیدی

, نانو ذرات اکسید روی, خاصیت ابرآبگریزی, زاویه تماس, زاویه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1048118,
author = {انتظاری, محمدحسن and رضائی, تکتم},
title = {دست یافتن به پوشش ابر آبگریز بر سطح شیشه بر پایه نانو تکنولوژی},
booktitle = {علوم و فناوری نانو},
year = {2015},
location = {ايران},
keywords = {نانو ذرات اکسید روی، خاصیت ابرآبگریزی، زاویه تماس، زاویه لغزش},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T دست یافتن به پوشش ابر آبگریز بر سطح شیشه بر پایه نانو تکنولوژی
%A انتظاری, محمدحسن
%A رضائی, تکتم
%J علوم و فناوری نانو
%D 2015

[Download]