سیزدهمین همایش ملی حسابداری ایران , 2015-05-20

عنوان : ( تغییر الزامی حسابرس و کیفیت حسابرسی )

نویسندگان: محمدعلی باقرپور ولاشانی , محمدجواد ساعی , معصومه حفار ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

رسوایی های مالی در سال های گذشته نگرانی هایی در مورد استقلال حسابرس را در پی داشته و نیاز به اقدام نظارتی موثر در مورد آن مثل تغییر الزامی حسابرس را مطرح کرد. پژوهش حاضر به بررسی ارتباط تغییر الزامی حسابرس و مدیریت سود پرداخته است. برای این منظور، قدر مطلق اقلام تعهدی اختیاری، جهت اندازه گیری مدیریت سود استفاده شده است. در این پژوهش، اطلاعات 223 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1390 و 1391 با بکارگیری مدل رگرسیون تلفیقی، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که تغییر الزامی موسسات حسابرسی طی سال‌های 1390 و 1391 موجب افزایش مدیریت سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران شده است.

کلمات کلیدی

, تغییر الزامی حسابرس, مدیریت سود, اقلام تعهدی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1048122,
author = {باقرپور ولاشانی, محمدعلی and ساعی, محمدجواد and حفار, معصومه},
title = {تغییر الزامی حسابرس و کیفیت حسابرسی},
booktitle = {سیزدهمین همایش ملی حسابداری ایران},
year = {2015},
location = {تهران, ايران},
keywords = {تغییر الزامی حسابرس، مدیریت سود، اقلام تعهدی اختیاری},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تغییر الزامی حسابرس و کیفیت حسابرسی
%A باقرپور ولاشانی, محمدعلی
%A ساعی, محمدجواد
%A حفار, معصومه
%J سیزدهمین همایش ملی حسابداری ایران
%D 2015

[Download]