اولین همایش ملی فضای سبز کم آب , 2015-05-05

عنوان : ( استفاده از گیاهان پوششی در فضای سبز شهری و کارکرد های آنها با تاکید بر مناطق خشک )

نویسندگان: نسیم صفری , فاطمه کاظمی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نظر به اهمیت فضاهای سبز در محیطهای شهری و حضور گیاهان به عنوان اجزای اساسی آنها، و همچنین موقعیت جغرافیایی، اجتماعی و اقلیم خشک ایران و محدودیتهای ناشی از آن از جمله کمبود آب، باید در انتخاب گیاهان مناسب برای گسترش فضاهای سبز دقت نمود. گیاهان پوششی، با تنوع بالا، قابلیت گسترش در اقلیم های متنوع، بعضا با نیاز آبی و مراقبتی پایین، در برخی موارد، گزینه‎های مناسبتری نسبت به چمن‎ها برای کشت در فضای سبز می باشند. هدف این تحقیق، آشنایی با گیاهان پوششی و کارکردهای عمده‎ی آنها از دیدگاه زیست محیطی و زیبایی‌شناسی برای فضاهای سبز شهری می‎باشد.

کلمات کلیدی

, فضای سبز, مناطق خشک, گیاهان پوششی, کارکرد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1048128,
author = {صفری, نسیم and کاظمی, فاطمه},
title = {استفاده از گیاهان پوششی در فضای سبز شهری و کارکرد های آنها با تاکید بر مناطق خشک},
booktitle = {اولین همایش ملی فضای سبز کم آب},
year = {2015},
location = {کاشان, ايران},
keywords = {فضای سبز، مناطق خشک، گیاهان پوششی، کارکرد},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T استفاده از گیاهان پوششی در فضای سبز شهری و کارکرد های آنها با تاکید بر مناطق خشک
%A صفری, نسیم
%A کاظمی, فاطمه
%J اولین همایش ملی فضای سبز کم آب
%D 2015

[Download]