پژوهشهای نوین در علوم دامی , 2015-05-27

عنوان : ( اثر افزودن سطوح مختلف کلسیم یدات به جیره غذایی مرغان تخم گذار تجاری بر صفات کیفی تخم مرغ )

نویسندگان: رضا بخشعلی نژاد , احمد حسن آبادی , حسن نصیری مقدم , حیدر زرقی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی اثر سطوح مختلف مکمل کلسیم یدات به عنوان منبع غنی از ید بر شاخصهای عملکرد تولیدی مرغان تخم-

کلمات کلیدی

, ید, کیفیت تخم مرغ, مرغان تخمگذار, تخم مرغ
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1048145,
author = {بخشعلی نژاد, رضا and حسن آبادی, احمد and نصیری مقدم, حسن and زرقی, حیدر},
title = {اثر افزودن سطوح مختلف کلسیم یدات به جیره غذایی مرغان تخم گذار تجاری بر صفات کیفی تخم مرغ},
booktitle = {پژوهشهای نوین در علوم دامی},
year = {2015},
location = {بیرجند, ايران},
keywords = {ید، کیفیت تخم مرغ، مرغان تخمگذار، تخم مرغ},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر افزودن سطوح مختلف کلسیم یدات به جیره غذایی مرغان تخم گذار تجاری بر صفات کیفی تخم مرغ
%A بخشعلی نژاد, رضا
%A حسن آبادی, احمد
%A نصیری مقدم, حسن
%A زرقی, حیدر
%J پژوهشهای نوین در علوم دامی
%D 2015

[Download]