پژوهش های حبوبات ایران, دوره (5), شماره (2), سال (2015-3) , صفحات (111-118)

عنوان : ( شناسایی نماتد های پارازیت گیاهی جمع آوری شده از مزارع حبوبات در استان خراسان شمالی )

نویسندگان: سمیرا احمدی , عصمت مهدی خانی مقدم , ساره بقائی راوری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور شناسایی نماتدهای پارازیت گیاهی مزارع حبوبات از خاک اطراف ریشه های نخود، لوبیا و عدس در استان خراسان شمالی، مجموعا 41 نمونه خاک و ریشه از مزارع کشت این محصولات در مناطق مختلف استان جمع آوری و نماتدهای موجود در آنها با استفاده از روش الک و سانتریفیوژ استخراج گردید. پس از تهیه اسلایدهای میکروسکوپی، نماتدهای استخراج شده با استفاده از منابع معتبر علمی مورد شناسایی قرار گرفت. در این بررسی 11 گونه نماتد از 7 جنس متعلق به زیرراسته های Tylenchina و Aphelenchina شامل گونه های Aphelenchoides limberi، Aphelenchoides spicomucronatus، Aphelenchus avenae، Ditylenchus adasi، Ditylenchus tenuidens، Filenchus cylindricaudus، Filenchus thornei، Geocenamus tenuidens، Helicotylenchus vulgaris، Pratylenchus neglectus، Pratylenchus thornei تشخیص داده شد. در بین گونه های شناسایی شده گونه Ditylenchus adasi برای اولین بار از ایران گزارش می شود

کلمات کلیدی

, حبوبات, خراسان شمالی, نماتدهای پارازیت گیاهی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1048148,
author = {احمدی, سمیرا and مهدی خانی مقدم, عصمت and بقائی راوری, ساره},
title = {شناسایی نماتد های پارازیت گیاهی جمع آوری شده از مزارع حبوبات در استان خراسان شمالی},
journal = {پژوهش های حبوبات ایران},
year = {2015},
volume = {5},
number = {2},
month = {March},
issn = {۲۰۰۸-۷۲۵X},
pages = {111--118},
numpages = {7},
keywords = {حبوبات، خراسان شمالی، نماتدهای پارازیت گیاهی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T شناسایی نماتد های پارازیت گیاهی جمع آوری شده از مزارع حبوبات در استان خراسان شمالی
%A احمدی, سمیرا
%A مهدی خانی مقدم, عصمت
%A بقائی راوری, ساره
%J پژوهش های حبوبات ایران
%@ ۲۰۰۸-۷۲۵X
%D 2015

[Download]