دومین کنگره بین المللی زمین شناسی کاربردی , 2015-05-19

عنوان : ( تحلیل فراکتالی توزیع شکستگیها در گستره اخلمد (شمال غرب بینالود) بر پایه مطالعات دورسنجی )

نویسندگان: مریم غلامزاده , بهنام رحیمی , فرزین قائمی , ریحانه احمدی روحانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نقشه شکستگیهای ساختاری منطقه اخلمد در شمال خراسان رضوی واقع در زون بینالود با توجه به ویژگیهای مورفولوژیک و ساختاری مناسب، به کمک تکنیکهای دورسنجی و پردازش دادههای ماهوارهای ترسیم گردید. در این تحقیق اگوی فراکتالی حاکم بر شکستگیهای ساختاری منطقه به روش مربع شمار بررسی شد. بدین منظور منطقه مطالعاتی به ٩٣ ‏محدوده مجزا تقسیم و هر محدوده بطور جداگانه تحلیل گردید. براساس نتایج بدست آمده مقدار بعد فراکتال در سه راستای N-S ‏،NNW-SSE وE-W بیشترین مقدار را به خود اختصاص می دهد، زیرا مقدار D در این راستاها افزایش یافته تا به حد 1.6 ‏میرسد. به عبارت دیگر در طول تحول ساختاری، این جهات بیشتر تکامل یافتهاند. با توجه به قطعی بودن این سه جهت، به نظر میرسد فعالیت مجدد منطقه در امتداد این سه روند صورت خواهد پذیرفت.

کلمات کلیدی

, تکنیکهای سنجش از دور, زون بینالود, ژوراسیک, بعد فراکتالی, خراسان رضوی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1048173,
author = {غلامزاده, مریم and رحیمی, بهنام and قائمی, فرزین and احمدی روحانی, ریحانه},
title = {تحلیل فراکتالی توزیع شکستگیها در گستره اخلمد (شمال غرب بینالود) بر پایه مطالعات دورسنجی},
booktitle = {دومین کنگره بین المللی زمین شناسی کاربردی},
year = {2015},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {تکنیکهای سنجش از دور، زون بینالود، ژوراسیک، بعد فراکتالی، خراسان رضوی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تحلیل فراکتالی توزیع شکستگیها در گستره اخلمد (شمال غرب بینالود) بر پایه مطالعات دورسنجی
%A غلامزاده, مریم
%A رحیمی, بهنام
%A قائمی, فرزین
%A احمدی روحانی, ریحانه
%J دومین کنگره بین المللی زمین شناسی کاربردی
%D 2015

[Download]