نخستین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران , 2015-05-13

عنوان : ( تعیین زمان آغاز فصل تابستان و روند تغییرات آن در ارتباط با وردایی های زمانی–مکانی جت استریم جنب حاره )

نویسندگان: جمیله قلی پور , سیدحسین ثنائی نژاد , عباس مفیدی , امین علیزاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این پژوهش ساختار گردش بزرگ مقیاس جو و رفتار تابستانه جت استریم جنب حاره در منطقه ی خاورمیانه در زمان 16آوریل تا 15 جولای برای یک دوره 30 ساله (1981-2010) با استفاده از داده های شبکه بندی میانگین روزانه مولفه باد مداری برای تراز 200 هکتاپاسکال, مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در هر سال، تغییر رفتار روزانه جت بصورت تصویری و عددی مورد پایش قرار گرفت. در بررسی رفتار روزانه جت، شدت جریان و میزان جابجایی عرضی هسته جت معیارهای اصلی جهت تشخیص تغییر الگوی گردش و آغاز فصل تابستان در نظر گرفته شد. یافته ها بیانگر آن است که در منطقه خاورمیانه تابستان واقعی -بر اساس حقایق مبتنی بر گردش جو- حدود 3هفته زودتر از تاریخ نجومی آغاز می گردد. صحت تعیین زمان شروع تابستان با آزمون کای اسکور مورد تایید قرار گرفت. بررسی روند تغییرات، نشان دهنده ی روندی با شیب مثبت تحت تاثیر تغییر اقلیم، برای زمان آغاز تابستان در منطقه می باشد. یافته ها همچنین بیانگر آن است که آغاز فصل تابستان در 15سال دوم مورد مطالعه انحرافات و نابهنجاری های قابل ملاحظه ای در قیاس با 15 سال اول دارد، که این امر می تواند در ارتباط نزدیکی با افزایش گازهای گلخانه ای و گرم شدن کره زمین باشد. ادامه داشتن این روند باعث نزدیکی زمان آغاز اقلیمی تابستان به تاریخ نجومی و از طرفی کوتاه شدن طول فصل تابستان خواهد شد.

کلمات کلیدی

, گردش بزرگ مقیاس جو, جت استریم جنب حاره,مولفه باد مداری,آغاز اقلیمی تابستان, تغییر اقلیم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1048180,
author = {قلی پور, جمیله and ثنائی نژاد, سیدحسین and مفیدی, عباس and علیزاده, امین},
title = {تعیین زمان آغاز فصل تابستان و روند تغییرات آن در ارتباط با وردایی های زمانی–مکانی جت استریم جنب حاره},
booktitle = {نخستین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران},
year = {2015},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {گردش بزرگ مقیاس جو، جت استریم جنب حاره;مولفه باد مداری;آغاز اقلیمی تابستان; تغییر اقلیم},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تعیین زمان آغاز فصل تابستان و روند تغییرات آن در ارتباط با وردایی های زمانی–مکانی جت استریم جنب حاره
%A قلی پور, جمیله
%A ثنائی نژاد, سیدحسین
%A مفیدی, عباس
%A علیزاده, امین
%J نخستین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
%D 2015

[Download]