اولین کنفرانس ملی الکترونیکی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی , 2015-01-03

عنوان : ( بررسی ویژگیهای هیدرولوژیکی و فیزیکی حوضه های آبریز در راستای دستیابی به توسعه پایدار منابع آب نمونه موردی: حوضهی آبریزچم قوره )

نویسندگان: عباس مفیدی , سیدمحمد باخرزی قزالحصار , زینب علیزاده ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

آب یکی ازمنابع محدود و موثر درتوسعه پایدار است که برای کشورهای درحال توسعه نظیر ایران ازاهمیت بالایی برخوردار است مدیریت مصرف آن برای حفظ منابع آب ضروری است تابتوان درمنابع ا بی و مصرف آنها به نوعی توسعه پایدار رسید هدف ازانجام این تحقیق این است که وضعیت آب رودخانه چم قوره ازشاخه های زرینه رود واقع درشاهین دژ استان اذربایجان شرقی بااستفاده ازبررسی ویژگیهای هیدرولوژیکی آن مشخص شده و بنابرمحاسبات انجام شده پیش بینی های لازم صورت گیرد و درنهایت راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار منابع آب دراین منطقه ارایه گردد

کلمات کلیدی

, ویژگیهای هیدرولوژیکی , حوضه آبریز , زرینه رود , توسعه پایدارمنابع آب
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1048181,
author = {مفیدی, عباس and باخرزی قزالحصار, سیدمحمد and علیزاده, زینب},
title = {بررسی ویژگیهای هیدرولوژیکی و فیزیکی حوضه های آبریز در راستای دستیابی به توسعه پایدار منابع آب نمونه موردی: حوضهی آبریزچم قوره},
booktitle = {اولین کنفرانس ملی الکترونیکی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی},
year = {2015},
location = {ايران},
keywords = {ویژگیهای هیدرولوژیکی ، حوضه آبریز ، زرینه رود ، توسعه پایدارمنابع آب},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی ویژگیهای هیدرولوژیکی و فیزیکی حوضه های آبریز در راستای دستیابی به توسعه پایدار منابع آب نمونه موردی: حوضهی آبریزچم قوره
%A مفیدی, عباس
%A باخرزی قزالحصار, سیدمحمد
%A علیزاده, زینب
%J اولین کنفرانس ملی الکترونیکی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی
%D 2015

[Download]