نخستین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران , 2015-05-13

عنوان : ( تحلیل فضایی ارتباط بین وقوع بارش های بهاره در شمال غرب ایران و مولفه های مقیاس منطقه ای گردش جو )

نویسندگان: محمدصالح گرامی , عباس مفیدی , آذر زرین ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

جهت تحلیل فضایی ارتباط بین وقوع بارش های بهاره در شمال غرب ایران و مولفه های مقیاس منطقه ای گردش جو، الگوی همدید غالب موردبررسی قرار گرفت. بر این اساس داده‌های بارش ایستگاه‌های سینوپتیک شمال غرب ایران در طول 45 سال(2005-1961) از سازمان هواشناسی کشور تهیه شد. همچنین تعداد 10 ماه خشک و 10 ماه مرطوب فراگیر برای منطقه شمال غرب شناسایی شد. سپس به‌منظور تعیین ساختار گردش جو در دوره‌های خشک و مرطوب، از پروژه بارش آسیایی (APHRODITE) با تفکیک افقی 25/0×25/. درجه و داده‌های جوی باز تحلیل‌شده مرکز ملی پیش‌بینی محیطی/مرکز ملی تحقیقات جو(NCEP/NCAR)با تفکیک افقی 25/0×25/. درجه استفاده شد. نتایج تحقیق سه عامل را مرتبط با بارش‌های بهاره می‌داند: 1- استقرار واچرخند درشمال عمان و افزایش باد جنوبی در مرکز، غرب و جنوب غرب ایران 2- عمیق شدن ناوه در ترازهای میانی وردسپهر و شکل‌گیری چرخندها در ترازهای زیرین جو بر روی عراق. 3- استقرار پشته/پر ارتفاع در ترازهای میانی وردسپهر بر جانب شمالی دریای سیاه، از ویژگی‌های اصلی دوره مرطوب در شمال غرب ایران محسوب می‌شود. بر این اساس هدف اصلی پژوهش حاضر، تحلیل فضایی ارتباط بین وقوع بارش های بهاره در شمال غرب ایران و مولفه های مقیاس منطقه ای گردش جو است.

کلمات کلیدی

, همبستگی فضایی, تحلیل همدید, بارش بهاره, شمال غرب ایران
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1048182,
author = {گرامی, محمدصالح and مفیدی, عباس and زرین, آذر},
title = {تحلیل فضایی ارتباط بین وقوع بارش های بهاره در شمال غرب ایران و مولفه های مقیاس منطقه ای گردش جو},
booktitle = {نخستین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران},
year = {2015},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {همبستگی فضایی، تحلیل همدید، بارش بهاره، شمال غرب ایران},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تحلیل فضایی ارتباط بین وقوع بارش های بهاره در شمال غرب ایران و مولفه های مقیاس منطقه ای گردش جو
%A گرامی, محمدصالح
%A مفیدی, عباس
%A زرین, آذر
%J نخستین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
%D 2015

[Download]