کنفرانس مدیریت، حسابداری و علوم اقتصادی جزیره کیش , 2015-06-07

عنوان : ( ارائه مدلی جهت پیش بینی مبالغ قرارداد بازیکنان لیگ NBA با استفاده از فناوری مقلدها )

نویسندگان: زهرا سادات میرزازاده , عماد محمدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ارزش گذاری بازیکنان در کلیه رشته های ورزشی همواره جزو دغدغه های مدیران ورزشی بوده و هست. این دغدغه زمانی به بالاترین میزان خود می رسد که باشگاه ها با محدودیتی به نام "سقف قرارداد " مواجه می شوند. با وجود تلاش های بسیار و ارائه مدل ها و روش های متعدد جهت فرموله نمودن ارزش گذاری بازیکنان شاغل در لیگ ملی بسکتبال ایالات متحده از طریق ایجاد ارتباط بین عملکرد و مبالغ قرارداد این بازیکنان، موفقیت چندانی حاصل نگردیده است. از دلایل مشهود این عدم موفقیت نیز می توان به موضوعات سقف قرارداد تیم ها و انعقاد قراردادهای چند ساله بین بازیکنان و باشگاه ها اشاره نمود. هدف از انجام این پژوهش ارائه روشی برای برآورد مبلغ قرارداد بازیکنان شاغل در این لیگ معتبر جهانی با استفاده از مقلد آماری DACE می باشد. نمونه مورد مطالعه شامل 100 بازیکن برتر لیگ NBA بوده که به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب گردیدند. در پایان نتایج حاصل از پیش بینی مقلد آماری مذکور با مبالغ واقعی قراردادهای این بازیکنان مقایسه گردیده است.

کلمات کلیدی

, پیش بینی مبالغ قرارداد, مقلد آماری DACE, بازیکنان NBA, اقتصاد ورزشی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1048240,
author = {میرزازاده, زهرا سادات and محمدی, عماد},
title = {ارائه مدلی جهت پیش بینی مبالغ قرارداد بازیکنان لیگ NBA با استفاده از فناوری مقلدها},
booktitle = {کنفرانس مدیریت، حسابداری و علوم اقتصادی جزیره کیش},
year = {2015},
location = {کیش, ايران},
keywords = {پیش بینی مبالغ قرارداد،مقلد آماری DACE، بازیکنان NBA، اقتصاد ورزشی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارائه مدلی جهت پیش بینی مبالغ قرارداد بازیکنان لیگ NBA با استفاده از فناوری مقلدها
%A میرزازاده, زهرا سادات
%A محمدی, عماد
%J کنفرانس مدیریت، حسابداری و علوم اقتصادی جزیره کیش
%D 2015

[Download]