مواد نوین, دوره (5), شماره (3), سال (2015-6) , صفحات (87-100)

عنوان : ( تولید ماده مرکب زمینه آلومینیم با نانوذرات Al2O3 به روش ریخته گری گردابی و بررسی تأثیر فرایند نورد سرد بعدی بر ریزساختار و خواص مکانیکی آن )

نویسندگان: نفیسه سادات مدقن , محمد مزینانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در تحقیقات انجام گرفته در چند سال اخیر، استفاده از نانوذرات در مواد مرکب زمینه فلزی به‌دلیل اثرات برتر آن‌ها بر خواص مکانیکی و فیزیکی، مورد توجه زیاد پژوهش‌گران قرار گرفته است. به‌علت ترشوندگی ضعیف نانوذرات توسط فلز زمینه حین ریخته­ گری و نسبت بالای سطح به حجم نانوذرات، رسیدن به توزیع یکنواخت ذرات درون زمینه مشکل است. در فرایند ساخت، نانوذرات تمایل به تشکیل توده­ های ذره‌ای به‌شکل خوشه­ ای دارند. توده‌ای شدن نانوذرات اثرات نامطلوبی بر استحکام و انعطاف­ پذیری مواد مرکب ذره‌ای دارد. در این تحقیق، از روش ریخته­ گری گردابی برای تهیه‌ی نمونه­ های ماده‌ی مرکب تقویت شده با نانوذرات استفاده شد و پس از آن، نمونه­ های ریخته‌گری شده به‌منظور بهبود توزیع ذرات درون زمینه، به‌میزان­ های مختلف نورد سرد شدند. سپس، بررسی­ های ریزساختاری و خواص مکانیکی بر روی آن‌ها انجام شدند. نتایج آزمون کشش و مشاهدات ریزساختاری با استفاده از میکروسکوپ نوری و الکترونی روبشی، تأثیر سودمند نورد سرد بر اصلاح ریزساختاری را تأیید کردند. با انجام فرایند آنیل، آثار کارسختی ناشی از نورد سرد در نمونه‌ها حذف شد و استحکام و انعطاف­ پذیری آن‌ها افزایش یافت. چقرمگی نمونه‌های نورد شده نسبت به نمونه‌های اولیّه (as-cast) تقریباً 19 برابر افزایش یافت.

کلمات کلیدی

نانوذرات؛ ریخته‌گری گردابی؛ نورد سرد؛ توزیع ذرات؛ خوشه‌های ذرات؛ خواص مکانیکی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1048256,
author = {مدقن, نفیسه سادات and مزینانی, محمد},
title = {تولید ماده مرکب زمینه آلومینیم با نانوذرات Al2O3 به روش ریخته گری گردابی و بررسی تأثیر فرایند نورد سرد بعدی بر ریزساختار و خواص مکانیکی آن},
journal = {مواد نوین},
year = {2015},
volume = {5},
number = {3},
month = {June},
issn = {2228-5946},
pages = {87--100},
numpages = {13},
keywords = {نانوذرات؛ ریخته‌گری گردابی؛ نورد سرد؛ توزیع ذرات؛ خوشه‌های ذرات؛ خواص مکانیکی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تولید ماده مرکب زمینه آلومینیم با نانوذرات Al2O3 به روش ریخته گری گردابی و بررسی تأثیر فرایند نورد سرد بعدی بر ریزساختار و خواص مکانیکی آن
%A مدقن, نفیسه سادات
%A مزینانی, محمد
%J مواد نوین
%@ 2228-5946
%D 2015

[Download]