علوم اعصاب شفای خاتم, دوره (3), شماره (1), سال (2015-6) , صفحات (84-98)

عنوان : ( کاربرد سلول‌های بنیادی در ترمیم صدمه‌های اعصاب محیطی: یک مطالعه مروری )

نویسندگان: محمدباقر غیور , آرش عبدالملکی , مسعود فریدونی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه: سیستم اعصاب محیطی از قابلیت ترمیم ذاتی برخوردار است که بسیاری از عوامل مانند سلول‌های شوآن، فاکتورهای رشد و ماتریکس خارج سلولی در شکل‌گیری آن درگیر هستند. هرچند در صدمه‌های شدید، فرایند ترمیم اعصاب محیطی بسیار ضعیف و ناکارآمد است و اقدام‌های درمانی جهت بازسازی عصب مورد نیاز هستند. روش‌های درمانی حاضر محدودیت‏های متعدد و کارایی پایینی دارند. در این راستا، یکی از مهم ترین رویکردهای پژوهشی به کارگیری سلول‏های بنیادی در ترمیم اعصاب محیطی است. یکی از مزایای این سلول‌ها، توانایی آن‌ها برای تمایز به سلول‌های شوآن می‌باشد. سلول‌های بنیادی عملکرد سیستم ایمنی را توسط ترشح فاکتورهای نوروتروفیک تعدیل می‌کنند و به تشکیل لایۀ میلین در طی ترمیم اعصاب محیطی کمک می‌کنند. تحقیقات در این زمینه نیز این قابلیت‏ها را نشان می‌دهند و آینده روشنی را در کاربرد سلول‌های بنیادی در ترمیم جراحت‌های اعصاب محیطی نوید می‎دهند. نتیجه گیری: با توجه به اهمیت سلول‏های بنیادی در آیندۀ پزشکی ترمیمی و مهندسی بافت عصبی، درک ویژگی‎های سلول‎های بنیادی و نیز شناخت منابع استخراج و قابلیت‌های آن‌ها در پیشبرد ترمیم اعصاب محیطی ضروری می‌باشند. این مقاله مروری است بر مهم‌ترین پیشرفت‌هایی که در این زمینه به دست آمده است.

کلمات کلیدی

, اعصاب محیطی, ترمیم, سلول‌های شوآن, سلول‌های بنیادی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1048258,
author = {غیور, محمدباقر and عبدالملکی, آرش and فریدونی, مسعود},
title = {کاربرد سلول‌های بنیادی در ترمیم صدمه‌های اعصاب محیطی: یک مطالعه مروری},
journal = {علوم اعصاب شفای خاتم},
year = {2015},
volume = {3},
number = {1},
month = {June},
issn = {2322-1887},
pages = {84--98},
numpages = {14},
keywords = {اعصاب محیطی، ترمیم، سلول‌های شوآن، سلول‌های بنیادی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T کاربرد سلول‌های بنیادی در ترمیم صدمه‌های اعصاب محیطی: یک مطالعه مروری
%A غیور, محمدباقر
%A عبدالملکی, آرش
%A فریدونی, مسعود
%J علوم اعصاب شفای خاتم
%@ 2322-1887
%D 2015

[Download]