بیست و سومین کنفرانس مهندسی برق ایران , 2015-04-09

عنوان : ( افزابش کارایی الگوریتم برش بزیر در تعیین ناحیه روشن شده رویه های نربز برای محاسبه سطح مقطع راداری اجسام هادی بزرگ )

نویسندگان: محمد امان , وحید محتشمی , امیررضا عطاری , علی آذربر ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

رویه های نربز ابزاری مناسب برای مدل سازی هندسی اجسام می باشند. حجم کم ذخیره سازی داده ها و دقت بالا در مدل سازی هندسی از ویژگی های این رویه ها است. از این رو استفاده از رویه های نربز در کاربردهایی نظیر محاسبه سطح مقطع راداری مناسب می باشد. هنگام استفاده از روش نور فیزیکی برای محاسبه سطح مقطع راداری اجسام هادی بزرگ، می بایست ابتدا ناحیه روشن شده جسم را تعیین کرد. چنان چه جسم مورد نظر را برای حصول دقت هندسی مطلوب، با رویه های نربز مدل کنیم، بار محاسباتی تعیین ناحیه روشن قابل توجه خواهد بود. علت این رخداد، آن است که فرمول های توصیف کننده نربز، تعامل ریاضیاتی با آن را از نظر محاسباتی پر هزینه می کند. در این مقاله روش برش بزیر را برای تعیین ناحیه روشن شده جسم معرفی می کنیم. این الگوریتم بیشتر در حوزه گرافیک کامپیوتری مورد استفاده قرار گرفته ولی به کار گیری آن در محاسبه سطح مقطع راداری در این مقاله ارائه گردیده است. علاوه بر این، با اعمال یک الگوریتم محاسباتی کم هزینه، کارایی محاسباتی روش برش بزیر را در تعیین ناحیه روشن شده جسم افزایش می دهیم.

کلمات کلیدی

برش بزیر سطح مقطع راداری رویه های نربز
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1048274,
author = {امان, محمد and محتشمی, وحید and عطاری, امیررضا and علی آذربر},
title = {افزابش کارایی الگوریتم برش بزیر در تعیین ناحیه روشن شده رویه های نربز برای محاسبه سطح مقطع راداری اجسام هادی بزرگ},
booktitle = {بیست و سومین کنفرانس مهندسی برق ایران},
year = {2015},
location = {تهران, ايران},
keywords = {برش بزیر سطح مقطع راداری رویه های نربز},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T افزابش کارایی الگوریتم برش بزیر در تعیین ناحیه روشن شده رویه های نربز برای محاسبه سطح مقطع راداری اجسام هادی بزرگ
%A امان, محمد
%A محتشمی, وحید
%A عطاری, امیررضا
%A علی آذربر
%J بیست و سومین کنفرانس مهندسی برق ایران
%D 2015

[Download]