اولین همایش ملی کاربرد علوم شیمی در صنایع دارویی، شیمیایی و محیط زیست , 2015-02-25

عنوان : ( سنتز و بررسی اثرات سمیت سولی و ضدسرطانی ترکیب فنچیل-3و4دی‌متوکسی بنزوات بر سلول‌های سرطان پروستات در شرایط in vitro )

نویسندگان: سیدنوید گفتاری , حمید صادقیان , احمدرضا بهرامی , فاطمه ملکی , مریم مقدم متین ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سرطان دومین عامل مرگ در سراسر جهان می‌باشد. روش‌های درمان این بیماری اغلب ناکارا بوده و علی‌رغم وجود روش‌های درمانی موجود، همچنان نیاز به تحقیق برای کشف روش‌های جدید و هدفمند برای درمان این بیماری احساس می‌شود. هدف از این پژوهش، سنتز منوترپنوئیدی به نام فنچیل-3و4دی‌متوکسی بنزوات (FDB) از طریق انجام واکنش استریفیکاسیون بین فنچول و 3و4دی‌متوکسی بنزوات و بررسی اثرات سمیت سلولی و ضدسرطانی این ترکیب بر روی سلول‌های سرطانی پروستات PC3 و سلول‌های فیبروبلاست انسانی HFF3، بعنوان نمونه‌ی سلولی طبیعی در شرایط in vitro بود. اثرات سمیت سلولی و میزان مرگ سلول‌ها تحت اثر غلظت‌های مختلف FDB در سه بازه زمانی 24، 48 و 72 ساعت با استفاده از روش اسپکتروفتومتری و از طریق بررسی میزان احیا شدن ماده آلاماربلو انجام پذیرفت و در هر مورد مقدار IC50 محاسبه گردید. در نهایت بر روی مقادیر IC50 بدست آمده از سلول‌های PC3 در مقایسه با سلول‌های HFF3 تجزیه و تحلیل آماری انجام گردید و مقدار P-value برای هر سه بازه زمانی محاسبه شد که همگی در سطح 05/0P< معنی دار بودند. کوچک بودن مقادیر IC50 بر روی سلول‌های PC3 در مقایسه با سلول‌های HFF3، نشان می‌دهد که ماده‌ی FDB می‌تواند اثرات ضدسرطانی داشته باشد.

کلمات کلیدی

, ترپنوئید, استایلوزین, فنچیل-3و4دی‌متوکسی بنزوات, ضدسرطان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1048277,
author = {گفتاری, سیدنوید and حمید صادقیان and بهرامی, احمدرضا and ملکی, فاطمه and مقدم متین, مریم},
title = {سنتز و بررسی اثرات سمیت سولی و ضدسرطانی ترکیب فنچیل-3و4دی‌متوکسی بنزوات بر سلول‌های سرطان پروستات در شرایط in vitro},
booktitle = {اولین همایش ملی کاربرد علوم شیمی در صنایع دارویی، شیمیایی و محیط زیست},
year = {2015},
location = {اهر, ايران},
keywords = {ترپنوئید، استایلوزین، فنچیل-3و4دی‌متوکسی بنزوات، ضدسرطان},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T سنتز و بررسی اثرات سمیت سولی و ضدسرطانی ترکیب فنچیل-3و4دی‌متوکسی بنزوات بر سلول‌های سرطان پروستات در شرایط in vitro
%A گفتاری, سیدنوید
%A حمید صادقیان
%A بهرامی, احمدرضا
%A ملکی, فاطمه
%A مقدم متین, مریم
%J اولین همایش ملی کاربرد علوم شیمی در صنایع دارویی، شیمیایی و محیط زیست
%D 2015

[Download]