سومین کارگاه نظریه مفصل و انواع وابستگی ها , 2015-02-25

عنوان : ( بررسی ساختار وابستگی مفصل سیبویا )

نویسندگان: عالیه احمدی , محمد امینی , هادی جباری نوقابی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مفهوم تابع مفصل اولین بار در سال 1959 توسط اسکلار مطرح شد ...

کلمات کلیدی

, مفصل, تابع وابستگی سیبویا, براوردگر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1048280,
author = {احمدی, عالیه and امینی, محمد and جباری نوقابی, هادی},
title = {بررسی ساختار وابستگی مفصل سیبویا},
booktitle = {سومین کارگاه نظریه مفصل و انواع وابستگی ها},
year = {2015},
location = {کرمان, ايران},
keywords = {مفصل، تابع وابستگی سیبویا، براوردگر ناپارامتری},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی ساختار وابستگی مفصل سیبویا
%A احمدی, عالیه
%A امینی, محمد
%A جباری نوقابی, هادی
%J سومین کارگاه نظریه مفصل و انواع وابستگی ها
%D 2015

[Download]