زمین شناسی کاربردی پیشرفته, دوره (5), شماره (17), سال (2015-11) , صفحات (59-71)

عنوان : ( کانی سازی و مطالعات سیالات درگیر کانسار اکسید آهن- آپاتیت خانلق، شمال شرقی ایران )

نویسندگان: آزاده ملکزاده شفارودی , محمدحسن کریم پور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کانسار اکسید آهن- آپاتیت خانلق در شمال غربی نیشابور و در شرق کمربند ماگمایی قوچان- سبزوار واقع شده است. سنگ میزبان آن کوارتزمونزودیوریت و گرانودیوریت الیگوسن است. کانی سازی عمدتا به شکل رگه و رگچه و کمتر برشی است. کانی شناسی آن شامل مگنتیت و آپاتیت است که همراه با کلسیت، کوارتز، اپیدوت، پیروکسن و کلریت می باشد. برمبنای مطالعات سیالات درگیر در آپاتیت، دو نوع سیال مختلف در تشکیل کانسار نقش داشته اند: 1) سیال با دمای بالا و شوری بالا که ماهیت ماگمایی دارد و 2) سیال عمدتا با دمای متوسط محتوی نمکهای CaCl2، MgCl2 و NaCl و شوری نسبتا پایین. فرآیند اختلاط بین محلول ماگمایی کانه دار گرم و شور و محلول سردتر و کم شور و نیز فرایند جوشش می تواند باعث ته نشینی عناصر شده باشد. این کانسار منشاء ماگمایی- هیدروترمالی دارد و مرتبط با فعالیتهای ماگماتیکی ترشیاری وابسته به زون فرورانش ورقه اقیانوسی نئوتتیس سبزوار به زیر صفحه توران است. شناخت کانسار مگنتیت- آپاتیت خانلق، به عنوان اولین کانی سازی کشف شده نوع کایرونا در شمال شرق ایران، گام مثبتی جهت اکتشاف این نوع کانسارها در این بخش از کشور است.

کلمات کلیدی

, کانی¬سازی, سیالات درگیر, محلول ماگمایی- هیدروترمالی, نوع کایرونا, شمال غربی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1048287,
author = {ملکزاده شفارودی, آزاده and کریم پور, محمدحسن},
title = {کانی سازی و مطالعات سیالات درگیر کانسار اکسید آهن- آپاتیت خانلق، شمال شرقی ایران},
journal = {زمین شناسی کاربردی پیشرفته},
year = {2015},
volume = {5},
number = {17},
month = {November},
issn = {2251-7057},
pages = {59--71},
numpages = {12},
keywords = {کانی¬سازی، سیالات درگیر، محلول ماگمایی- هیدروترمالی، نوع کایرونا، شمال غربی نیشابور},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T کانی سازی و مطالعات سیالات درگیر کانسار اکسید آهن- آپاتیت خانلق، شمال شرقی ایران
%A ملکزاده شفارودی, آزاده
%A کریم پور, محمدحسن
%J زمین شناسی کاربردی پیشرفته
%@ 2251-7057
%D 2015

[Download]