زن در توسعه و سیاست, دوره (12), شماره (3), سال (2015-2) , صفحات (363-386)

عنوان : ( توانمندسازی مهارت‌محور کارگران خدماتی زن (مطالعه‏ ای کیفی در مراکز اقامتی شهر مشهد) )

نویسندگان: احمدرضا اصغرپور ماسوله , محسن نوغانی دخت بهمنی , زهرا برادران کاشانی , مهدی کرمانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کارگران خدماتی غیرماهر، از جمله مستخدمان زن در هتل‏ها و مراکز اقامتی، به‌رغم سهم عمده‏ای که در کیفیت خدمات این مراکز دارند، معمولاً موقعیت شغلی نازل و کمتر‌شناخته‌شده ‏ای دارند؛ در‌حالی‌که شناخت کافی از وضعیت ایشان و عوامل اثرگذار بر عملکرد شغلی آن‏ها می‏ تواند، با کمترین هزینه‏ ها، دستاوردهای درخور توجه در راستای بهبود وضعیت رفاهی ایشان و نیز ارتقای کیفیت خدمات وابسته به منابع انسانی در صنعت گردشگری از خود بر جای گذارد. تحقیق حاضر پیرامون چنین مسئله‏ای و با روش کیفی مبتنی بر رویکرد نظریۀ زمینه‏ای به مطالعۀ وضعیت شغلی خانه‏ داران زن ده مرکز اقامتی در شهر مشهد پرداخته‏ است. نتایج این تحقیق نشان‌دهندة ضعف عملکرد شغلی و پایین‌بودن کیفیت زندگی جامعه مطالعه‌شده و درگیری ایشان با مجموعه‏ ای از مسائل فرساینده و آسیب‌رسان به سلامت جسمی و روانی در محیط شغلی و زندگی فردی آن‏هاست. همچنین، بخشی دیگر از نتایج مؤید لزوم هم‌زمانی آموزش مهارت شغلی و آشنایی با مهارت‏ های عمومی زندگی بوده ‏است که اتخاذ راهبردهای کم‌هزینه از سوی افراد در زمینۀ انجام‌دادن فعالیت‏های یدی در محیط کار و در‌نتیجه حفظ سلامتی جسمانی و حصول رفاه مادی بیشتر در درازمدت را به دنبال داشته ‏است.

کلمات کلیدی

توانمندسازی؛ رفاه؛ کار خانه‌داری؛ کیفیت زندگی؛ مراکز اقامتی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1048288,
author = {اصغرپور ماسوله, احمدرضا and نوغانی دخت بهمنی, محسن and برادران کاشانی, زهرا and مهدی کرمانی},
title = {توانمندسازی مهارت‌محور کارگران خدماتی زن (مطالعه‏ ای کیفی در مراکز اقامتی شهر مشهد)},
journal = {زن در توسعه و سیاست},
year = {2015},
volume = {12},
number = {3},
month = {February},
issn = {2538-3132},
pages = {363--386},
numpages = {23},
keywords = {توانمندسازی؛ رفاه؛ کار خانه‌داری؛ کیفیت زندگی؛ مراکز اقامتی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T توانمندسازی مهارت‌محور کارگران خدماتی زن (مطالعه‏ ای کیفی در مراکز اقامتی شهر مشهد)
%A اصغرپور ماسوله, احمدرضا
%A نوغانی دخت بهمنی, محسن
%A برادران کاشانی, زهرا
%A مهدی کرمانی
%J زن در توسعه و سیاست
%@ 2538-3132
%D 2015

[Download]