مطالعات زبان و ترجمه, دوره (47), شماره (3), سال (2014-10) , صفحات (113-143)

عنوان : ( توانش‌های هدف در آموزش مترجم فارسی و انگلیسی )

نویسندگان: مسعود خوش سلیقه ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بدون درنظرگرفتن یافته‌های اخیر مطالعات ترجمه، دروس کارشناسی مترجمی انگلیسی در دانشگاه‌های ایران از دو دهه قبل تاکنون تغییر نکرده است. مقایسه سرفصل دروس آموزشی این دوره با مطالب آموزشی در دوره‌های آموزش مترجم در دیگر کشورها بیانگر تفاوت بسیار زیادی است که فراتر از دلایل بافتی فرهنگی به نظر می‌رسد. همچنین گمان می‌رود که عدم به‌روزرسانی سرفصل آموزشی ازجمله عوامل متعدد در عدم موفقیت چشمگیر این دوره در تربیت نیروی مترجمی موردنیاز جامعه ایرانی است. با توجه به‌ضرورت در نظر گرفتن ارزیابی و نقد مدرسین و صاحب‌نظران بومی این رشته به‌عنوان یکی از منابع اصلی به‌روزرسانی محتوای آموزشی این دوره، این پژوهش به مطالعه دیدگاه‌های اساتید شاخص ترجمه انگلیسی در مورد دروس ارائه‌شده درباره کارشناسی مترجمی انگلیسی می‌پردازد. این پژوهش کیفی با استفاده از مصاحبه حضوری با اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌های مطرح ایران در رشته مترجمی انگلیسی و تحلیل داده‌ها با استفاده از شیوه نظریه داده بنیاد به بررسی و طبقه‌بندی دیدگاه‌ها و انتقادات ایشان می‌پردازد. یافته‌های تحقیق حاکی از ضرورت اعمال تغییرات اساسی در این دوره آموزشی ازجمله اضافه کردن دروس آموزش برنامه‌های نرم‌افزاری کمک مترجم، افزایش کیفیت و کمیت دروس عملی ترجمه و مرتبط با بازار کار، اصلاح دروس زبان خارجی و زبان‌شناسی کاربردی و دیگر موارد است.

کلمات کلیدی

, توانش ترجمه, مؤلفه‌های آموزشی, مترجمی انگلیسی, اهمیت دروس, ارزیابی مدرسان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1048292,
author = {خوش سلیقه, مسعود},
title = {توانش‌های هدف در آموزش مترجم فارسی و انگلیسی},
journal = {مطالعات زبان و ترجمه},
year = {2014},
volume = {47},
number = {3},
month = {October},
issn = {2228-5202},
pages = {113--143},
numpages = {30},
keywords = {توانش ترجمه، مؤلفه‌های آموزشی، مترجمی انگلیسی، اهمیت دروس، ارزیابی مدرسان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T توانش‌های هدف در آموزش مترجم فارسی و انگلیسی
%A خوش سلیقه, مسعود
%J مطالعات زبان و ترجمه
%@ 2228-5202
%D 2014

[Download]