سبک‌شناسی نظم و نثر فارسی, دوره (7), شماره (4), سال (2015-3) , صفحات (151-172)

عنوان : ( نقد نثر درج الدرر(بر مبنای سبک شناسی ساختارگرا) )

نویسندگان: احمد فتوحی نسب , زهرا اختیاری , هادی وکیلی , فرزاد قائمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کتاب ارزشمند درج‌الدرر اثر اصیل‌الدّین واعظ دشتکی شیرازی (متوفی 889 ه.ق) یکی از آثار برجسته نثر فارسی در قرن نهم هجری است که علیرغم داشتن ویژگیهای ادبی و هنری تا کنون ناشناخته مانده است. این کتاب سیره پیامبر گرامی اسلام(ص) است که با زبانی ادبی و هنرمندانه به بیان مسائل تاریخی پرداخته است. اما تسلط نویسنده بر زبان فارسی و عربی همراه با کاربرد آرایه‌های ادبی در الفاظ و عبارات مسجع بر زیبایی نثر افزوده و آن را در میان آثار هم‌عصر خود ممتاز کرده است. پژوهش حاضر به نقد و بررسی نثر درج‌الدرر همراه با تجزیه و تحلیل تأثیر نگرش خاص مؤلف بر زبان او پرداخته است. رویکرد این پژوهش بر مبنای سبک‌شناسی ساختارگرا می‌باشد. بدین صورت که پس از معرفی اجمالی مؤلف، متن درج‌الدرر از دو زاویه زبان و ادبیات- سطح زبانی و ادبی- مورد بررسی قرار گرفته است. در سطح زبانی به سه موضوع آوایی، لغوی و نحوی پرداخته شده و در سطح ادبی، بررسی صور خیال و عناصر بلاغی مورد توجه قرار گرفته است.

کلمات کلیدی

, درج الدرر, واعظ دشتکی,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1048299,
author = {فتوحی نسب, احمد and اختیاری, زهرا and وکیلی, هادی and قائمی, فرزاد},
title = {نقد نثر درج الدرر(بر مبنای سبک شناسی ساختارگرا)},
journal = {سبک‌شناسی نظم و نثر فارسی},
year = {2015},
volume = {7},
number = {4},
month = {March},
issn = {2008-2789},
pages = {151--172},
numpages = {21},
keywords = {درج الدرر، واعظ دشتکی،},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نقد نثر درج الدرر(بر مبنای سبک شناسی ساختارگرا)
%A فتوحی نسب, احمد
%A اختیاری, زهرا
%A وکیلی, هادی
%A قائمی, فرزاد
%J سبک‌شناسی نظم و نثر فارسی
%@ 2008-2789
%D 2015

[Download]