نخستین گنگره آبیاری و زهکشی ایران , 2015-05-13

عنوان : ( بررسی وضعیت خشک‌سالی براساس شاخص‌های متفاوت پایش خشک‌سالی در چند منطقه متفاوت )

نویسندگان: عادله هاتفی , ابوالفضل مساعدی , مهدی جباری نوقابی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

خشک‌سالی پدیده‌ای طبیعی است که در هر رژیم آب و هوایی، بوقوع می پیوندد. در این پژوهش به پایش خشک‌سالی در طی سال‌های 40-1339 الی 89-1388و مقایسه وضعیت خشک‌سالی براساس سه شاخص SPI، RDI و SPEI در سه ایستگاه سینوپتیک بابلسر، مشهد و زاهدان، پرداخته شده‌است. پس از اخذ آمار ماهانه پارامترهای هواشناسی ایستگاه‌های مذکور، ابتدا آزمون‌های اولیه آماری در مورد داده‌ها انجام شد، سپس مقادیر هر یک از 3 شاخص ذکر شده در مقیاس‌های سالانه و فصلی محاسبه گردید. مقایسه نتایج نشان داد که در اکثر مواقع عملکرد شاخص‌ها در مناطق مختلف و در بازه‌های زمانی متفاوت، یکسان نمی‌باشد. وضعیت خشکسالی بر اساس شاخص‌های SPI و SPEI در فصل پاییز در مشهد هیچ تفاوتی را با یکدیگر نشان نمی‌دهند. در حالی‌که بیش‌ترین اختلاف وضعیت خشکسالی بر اساس شاخص‌های SPI و RDI در فصل تابستان در مشهد مشاهده می‌شود. ضمن آن‌که در فصل‌های پاییز و زمستان در هر سه ایستگاه مورد نظر بیش‌ترین تشابه بین شاخص‌های SPI و SPEI مشاهده می‌شود. پس در این فصول تبخیر و تعرق نقش چندانی در وقوع خشک‌سالی ندارد و پیشنهاد می‌شود که تنها از شاخص SPI (به دلیل عدم نیاز به محاسبه تبخیر و تعرق) در پایش خشک‌سالی این فصل‌ها استفاده شود.

کلمات کلیدی

, شاخص بارش استاندارد شده, شاخص شناسایی خشک‌سالی, شاخص بارش- تبخیر و تعرق استاندارد شده, پایش خشک‌سالی, آب و هوا
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1048303,
author = {هاتفی, عادله and مساعدی, ابوالفضل and جباری نوقابی, مهدی},
title = {بررسی وضعیت خشک‌سالی براساس شاخص‌های متفاوت پایش خشک‌سالی در چند منطقه متفاوت},
booktitle = {نخستین گنگره آبیاری و زهکشی ایران},
year = {2015},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {شاخص بارش استاندارد شده، شاخص شناسایی خشک‌سالی، شاخص بارش- تبخیر و تعرق استاندارد شده، پایش خشک‌سالی، آب و هوا},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی وضعیت خشک‌سالی براساس شاخص‌های متفاوت پایش خشک‌سالی در چند منطقه متفاوت
%A هاتفی, عادله
%A مساعدی, ابوالفضل
%A جباری نوقابی, مهدی
%J نخستین گنگره آبیاری و زهکشی ایران
%D 2015

[Download]