دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم شیمی، زیست شناسی و زمین شناسی , 2015-02-18

عنوان : ( نقش پلی-ال-آرژینین در القای آپوپتوز داروی داکسوروبیسین در سلول های سرطان پروستات انسان )

نویسندگان: بهاره موافق , راضیه جلال ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این پژوهش از پلی-ال-آرژینین به عنوان پپتید نفوذ کننده ی سلولی و ناقل داروی شیمی درمانی داکسوروبیسین به سلول های دودمان سلولی سرطان پروستات انسان، DU145، استفاده شد و میزان آپوپتوز با بکارگیری روش های رنگ آمیزی DAPI (4',6-diamidino-2-phenylindole) و آکریدین اورنژ-اتیدیوم بروماید در سلول های تیمار شده با داکسوروبیسین و پلی-ال-آرژینین به تنهایی و توام مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که پلی-ال-آرژینین به تنهایی باعث القاء آپوپتوز در سلول های DU145 می گردد که با افزایش غلظت پلی-ال-آرژینین درصد آپوپتوز افزایش می یابد. تصاویر فلورسانس میکروسکوپی نیز نشان دهنده افزایش آپوپتوز در سلول های تیمار شده با توأم داکسوروبیسین و پلی-ال-آرژینین نسبت به سلول های تیمار شده با داکسوروبیسین و پلی-ال-آرژینین به تنهایی می باشد. با توجه به نتایج حاصل از این تحقیق به نظر می رسد که پلی-ال-آرژینین آپوپتوز ایجاد شده توسط داروی داکسوروبیسین در سلول های DU145 را افزایش می دهد.

کلمات کلیدی

, پلی-ال-آرژینین, آپوپتوز, پپتید¬های نفوذکننده¬ی سلولی, فلورسانس میکروسکوپی, DU145
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1048313,
author = {موافق, بهاره and جلال, راضیه},
title = {نقش پلی-ال-آرژینین در القای آپوپتوز داروی داکسوروبیسین در سلول های سرطان پروستات انسان},
booktitle = {دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم شیمی، زیست شناسی و زمین شناسی},
year = {2015},
location = {تهران, ايران},
keywords = {پلی-ال-آرژینین، آپوپتوز، پپتید¬های نفوذکننده¬ی سلولی، فلورسانس میکروسکوپی، DU145},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T نقش پلی-ال-آرژینین در القای آپوپتوز داروی داکسوروبیسین در سلول های سرطان پروستات انسان
%A موافق, بهاره
%A جلال, راضیه
%J دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم شیمی، زیست شناسی و زمین شناسی
%D 2015

[Download]