کاوش های مدیریت بازرگانی, دوره (6), شماره (12), سال (2015-3) , صفحات (137-148)

عنوان : ( نقش ارزش برند مبتنی بر مشتری در تاثیر تبلیغات بر پاسخ مصرف کننده )

نویسندگان: آذر کفاش پور , عطا الله هرندی , سیده زهرا فاطمی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ارزش نام تجاری در دنیاری بازاریابی بر هیج کس پوشیده نیست، یک برند قوی می تواند ارزشی بیش از ارزش معمول برای سازمان ایجاد کند. این موضوع در صنعت توریسم و گردشگردی از اهمیت بیشتری برخوردار می باشد و سازمان های امروزی را به شناسایی عوامل موثر بر ارتقای ارزش نام تجاری خود در ذهن مشتریان ترغیب می نماید. تبلیغات نیز یکی از موضوعاتی است که امروزه تمام مردم جهان حتی در دورترین نقاط با آن در ارتباط هستند و از آن تاثیر می پذیرند. پژوهش حاضر بدنبال طراحی چارچوبی نظام مند در خصوص مفاهیم ارزش برند، و ابعاد آن، تبلیغات و پاسخ مصرف کننده در دفاتر گردشگری و مسافرتی شهر تهران بوده و از این طریق سعی دارد تا در گسترش مرزهای دانش موجود در این حوزه اقدام نماید. داده های مورد نیاز برای این تحقیق بصورت نمونه گیری غیرتصادفی در دسترس از مشتریان دفاتر خدمات گردشگری و مسافرتی منطقه یک شهر تهران و درقالب پرسشنامه جمع آوری شده است. این تحقیق از نوع کاربردی با ماهیت به Smart pls پیمایشی می باشد. همچنین از روش معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار منظور تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شده است. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که تبلیغات بر پاسخ مصرف کننده تاثیر مثبت و قابل توجهی دارد، همچنین تبلیغات از طریق نقش واسط ارزش برند مبتنی بر مشتری و هر یک از ابعاد آن بر پاسخ مصرف کننده موثر می باشد.

کلمات کلیدی

, تبلیغات, ارزش برند, پاسخ مصرف کننده, وفاداری به برند, آگاهی از برند, تداعی برند, کیفیت ادارک شده از برند.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1048338,
author = {کفاش پور, آذر and عطا الله هرندی and سیده زهرا فاطمی},
title = {نقش ارزش برند مبتنی بر مشتری در تاثیر تبلیغات بر پاسخ مصرف کننده},
journal = {کاوش های مدیریت بازرگانی},
year = {2015},
volume = {6},
number = {12},
month = {March},
issn = {۲۶۴۵-۳۸۶X},
pages = {137--148},
numpages = {11},
keywords = {تبلیغات، ارزش برند، پاسخ مصرف کننده، وفاداری به برند، آگاهی از برند، تداعی برند، کیفیت ادارک شده از برند.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نقش ارزش برند مبتنی بر مشتری در تاثیر تبلیغات بر پاسخ مصرف کننده
%A کفاش پور, آذر
%A عطا الله هرندی
%A سیده زهرا فاطمی
%J کاوش های مدیریت بازرگانی
%@ ۲۶۴۵-۳۸۶X
%D 2015

[Download]