اولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران , 2014-12-18

عنوان : ( اثر امواج فراصدا بر فعالیت آنزیم اوره آز )

نویسندگان: فاطمه زاهدی سالانقوچ , محمدرضا حسین دخت , راضیه جلال , علی نخعی پور ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مطالعه آنزیم جکبین اوره آز(EC 3.5.1.5) قبل از واکنش آنزیمی تحت تاثیر امواج فراصدا پالسی (20kHz) به مدت 20 دقیقه قرار گرفته و اثر امواج بر فعالیت و پارامترهای سنتیکی آنزیم بررسی شده است. فعالیت آنزیم با روش هدایت سنجی سنجیده شده و پارامترهای سنتیکی با رسم نمودار میکائیلیس- منتون محاسبه شده اند. امواج فراصدا باعث کاهش Vmax و افزایش km می شود. همچنین kcat و kcat/km ( که بیانگر میزان کارایی آنزیم هستند) در حضور امواج کاهش می یابند. بنابراین امواج باعث کاهش فعالیت آنزیم میشوند.

کلمات کلیدی

, اوره آز, فراصدا, فعالیت آنزیم, هدایت سنجی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1048339,
author = {زاهدی سالانقوچ, فاطمه and حسین دخت, محمدرضا and جلال, راضیه and نخعی پور, علی},
title = {اثر امواج فراصدا بر فعالیت آنزیم اوره آز},
booktitle = {اولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران},
year = {2014},
location = {تهران, ايران},
keywords = {اوره آز، فراصدا، فعالیت آنزیم، هدایت سنجی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر امواج فراصدا بر فعالیت آنزیم اوره آز
%A زاهدی سالانقوچ, فاطمه
%A حسین دخت, محمدرضا
%A جلال, راضیه
%A نخعی پور, علی
%J اولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
%D 2014

[Download]