مطالعات زن و خانواده, دوره (2), شماره (2), سال (2015-3) , صفحات (39-63)

عنوان : ( بررسی نوآوری‌ها و چالش‌های ماهوی قانون حمایت خانواده مصوب 1391 )

نویسندگان: سعید محسنی , سیدمحمدمهدی قبولی درافشان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با توجه به اهمیت ویژه نهاد خانواده، جدیدترین اراده قانون‌گذار در حوزه مقررات حاکم بر نهاد مزبور، در قانون حمایت خانواده مصوب 1391 نمود یافته است. این قانون به نوعی تجمیع مقررات سابق مربوط به خانواده را دربردارد. تصویب قانون مزبور این توقع را ایجاد کرده که به موجب آن، مصالح خانواده به نحو مناسب‌تری تأمین گردد. به همین جهت باید دید که قانون جدید حمایت خانواده چه نوآوری‌هایی را در این عرصه برای رسیدن به اهداف مزبور به ارمغان آورده و با چه چالش‌هایی روبرو است. در پاسخ به سؤال فوق، این جستار با روش توصیفی و تحلیلی، ضمن بررسی قواعد ماهوی مندرج در این قانون در صدد کشف نقاط قوت و ضعف قانون برآمده است. به موجب نتیجه حاصل از این پژوهش، قانون مزبور در عرصه قواعد ماهوی حاکم بر خانواده به رغم برخی چالش‌ها و ابهامات، دارای نوآوری‌هایی نیز می‌باشد. توجه بیش‌تر به سلامت جسمانی زوجین و فرزندان و نیز گسترش موارد لزوم ثبت مسائل مربوط به نکاح و انحلال، کاستن از ضمانت اجرای حمایتی ویژه نسبت به مهریه‌های نامتعارف و تشدید حمایت کیفری از افراد واجب‌النفقه و نیز توجه ویژه به مسائل مالی و حق ملاقات در تصمیمات قضایی مربوط به طلاق و غیر آن، اعطای نقش به مراکز مشاوره خانوادگی در جریان دعاوی مربوط به طلاق از عمده نوآوری‌های قانون جدید است. البته نحوه نگارش مواد 22 و 42 و نیز عدم تصریح به برخی شرایط در مورد داوران ابهاماتی را ایجاد نموده که اصلاح قانونی را بایسته نموده است. به علاوه الزامی نمودن ثبت انحلال نکاح موقت در مواردی که ثبت آن الزامی است، شایسته می‌نماید.

کلمات کلیدی

, ازدواج, طلاق, مقررات ماهوی, مراکز مشاوره, قانون حمایت خانواده
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1048378,
author = {محسنی, سعید and قبولی درافشان, سیدمحمدمهدی},
title = {بررسی نوآوری‌ها و چالش‌های ماهوی قانون حمایت خانواده مصوب 1391},
journal = {مطالعات زن و خانواده},
year = {2015},
volume = {2},
number = {2},
month = {March},
issn = {2345-2692},
pages = {39--63},
numpages = {24},
keywords = {ازدواج، طلاق، مقررات ماهوی، مراکز مشاوره، قانون حمایت خانواده},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی نوآوری‌ها و چالش‌های ماهوی قانون حمایت خانواده مصوب 1391
%A محسنی, سعید
%A قبولی درافشان, سیدمحمدمهدی
%J مطالعات زن و خانواده
%@ 2345-2692
%D 2015

[Download]