فنی مهندسی مدرس, دوره (15), شماره (4), سال (2015-7) , صفحات (301-309)

عنوان : ( تحلیل فنی- اقتصادی استفاده از سوخت بیودیزل درموتور دیزل به کمک داده های آزمایشگاهی )

نویسندگان: فرشاد میثمی , حسین عجم ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بیودیزل یک سوخت تجدیدپذیر بوده که از روغن های گیاهی و یا حیوانی قابل تولید است. مهمترین ویژگی استفاده از سوخت بیودیزل قابلیت این سوخت در کاهش آلاینده های خروجی موتور است. در سالیان اخیر مطالعات زیادی در ارتباط با فرآیند تولید بیودیزل و عملکرد و آلایندگی های آن انجام شده است، اما در این تحقیقات غالباً هیچ‌گونه توجهی به ارزیابی اقتصادی استفاده از بیودیزل در موتور نشده است. در این مطالعه بعد از آزمایش درصدهای مختلف ترکیب سوخت بیودیزل با دیزل روی یک موتور 4 سیلندر پرخوران، داده های مورد نیاز استخراج، و با استفاده از این داده ها واکنش احتراق تعیین گردید. سپس به کمک واکنش احتراق نرخ جرمی هر یک از آلاینده ها به‌دست آمد. ارزیابی اقتصادی با در نظر گرفتن هزینه‌های اجتماعی آلاینده‌ها، هزینه سوخت ورودی و هزینه افت توان موتور انجام گردید. با توجه به قیمت پایین سوخت دیزل در ایران نتایج کلی تحقیق بدون در نظر گرفتن قیمت سوخت ورودی به‌دست آمد. ارزیابی فنی نیز با در نظر گرفتن نتایج مربوط به عملکرد موتور انجام گردید. نتایج به‌دست آمده حاکی از آن بود که استفاده از دو ترکیب 10 و 15 درصد حجمی بیودیزل- دیزل (B10 و B15) علاوه بر این‌که دارای صرفه اقتصادی نسبت به دیزل خالص می باشند، دارای مشخصه های عملکردی مطلوبی هم هستند. در این دو ترکیب افت توان بسیار ناچیز بوده و همچنین بیشترین بازده حرارتی هم در همین دو ترکیب مشاهده شد. چنان‌چه فقط هزینه اجتماعی آلاینده ها در نظر گرفته شود، همه ترکیبات بیودیزل از دیزل خالص با صرفه تر می باشند.

کلمات کلیدی

, بیودیزل, احتراق, آلاینده ها, تحلیل فنی, تحلیل اقتصادی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1048403,
author = {میثمی, فرشاد and عجم, حسین},
title = {تحلیل فنی- اقتصادی استفاده از سوخت بیودیزل درموتور دیزل به کمک داده های آزمایشگاهی},
journal = {فنی مهندسی مدرس},
year = {2015},
volume = {15},
number = {4},
month = {July},
issn = {****-0011},
pages = {301--309},
numpages = {8},
keywords = {بیودیزل، احتراق، آلاینده ها، تحلیل فنی، تحلیل اقتصادی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیل فنی- اقتصادی استفاده از سوخت بیودیزل درموتور دیزل به کمک داده های آزمایشگاهی
%A میثمی, فرشاد
%A عجم, حسین
%J فنی مهندسی مدرس
%@ ****-0011
%D 2015

[Download]