ششمین کنفرانس ملی و چهارمین کنفرانس بین المللی لجستیک و زنجیره تامین , 2015-01-24

عنوان : ( مساله مسیریابی چندانباره در طراحی شبکه لجستیک معکوس )

نویسندگان: مژده باقری حسینی , فرزاد دهقانیان , مجید سالاری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله، مساله مسیریابی چند انباره برای یک شرکت درگیر در جمع آوری محصولات استفاده شده مورد بررسی قرار می گیرد. هدف این شرکت، تعیین مسیر ناوگانی از وسایل نقلیه یکسان ظرفیت دار، که برای جمع آوری محصولات به بازدید نواحی دارنده محصول می پردازند، قیمت خرید پیشنهادی به دارندگان محصول و میزان محصول برداشتی از نواحی است، به-گونه ای که سود شرکت ماکزیمم گردد. هر دارنده محصول یک تمایل ذاتی برای برگشت محصولات استفاده شده خود دارد و بر مبنای قیمت خرید پیشنهادشده توسط شرکت تصمیم می گیردکه محصولات خود را برگشت دهد یا خیر. از سوی دیگر، شرکت نیز ملزم به بازدید تمام نواحی و یا برداشت تمامی محصولات بازگشتی نواحی بازدیدشده نیست. در این مقاله، یک مدل خطی عدد صحیح مختلط برای مساله پیشنهاد و برای نشان دادن کاربرد آن، یک مثال عددی مطرح می شود. با توجه به NP-hard بودن مساله، یک روش حل ابتکاری برای آن ارائه می شود که نتایج محاسباتی، نشانگر کارایی خوب این روش هستند

کلمات کلیدی

, مسیریابی وسایل نقلیه, لجستیک معکوس, جمع¬آوری, قیمت¬گذاری, برنامه¬ریزی عدد صحیح مختلط, روش حل
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1048407,
author = {باقری حسینی, مژده and دهقانیان, فرزاد and سالاری, مجید},
title = {مساله مسیریابی چندانباره در طراحی شبکه لجستیک معکوس},
booktitle = {ششمین کنفرانس ملی و چهارمین کنفرانس بین المللی لجستیک و زنجیره تامین},
year = {2015},
location = {تهران, ايران},
keywords = {مسیریابی وسایل نقلیه، لجستیک معکوس، جمع¬آوری، قیمت¬گذاری، برنامه¬ریزی عدد صحیح مختلط، روش حل ابتکاری},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مساله مسیریابی چندانباره در طراحی شبکه لجستیک معکوس
%A باقری حسینی, مژده
%A دهقانیان, فرزاد
%A سالاری, مجید
%J ششمین کنفرانس ملی و چهارمین کنفرانس بین المللی لجستیک و زنجیره تامین
%D 2015

[Download]