مدیریت تولید و عملیات, دوره (6), شماره (1), سال (2015-6) , صفحات (35-60)

عنوان : ( ارائه یک مدل برنامه ریزی زنجیره تأمین برای محصولات زراعی فساد‌پذیر )

نویسندگان: امیر حاجی میرزاجان , محمدعلی پیرایش , فرزاد دهقانیان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله یک مدل زنجیره تامین برای تولید و توزیع محصولات زراعی فسادپذیر ارئه می گردد. حلقه های این زنجیره شامل مزارع، سردخانه ها و میادین بار است و در صورت نیاز تقاضای محصولات را می توان از طریق واردات نیز پاسخ داد. مدل در نظر گرفته شده در این مقاله چند دوره ای است. هر محصول را بعد از برداشت حداکثر چند دوره معین می توان نگهداری کرد و پس از آن فاسد می شود. هدف از این مدل تعیین برنامه بهینه تولید، انبارش و ارسال به میادین بار برای هر محصول در هر دوره است به طوری که هزینه کل زنجیره کمینه گردد. مدل ارائه شده در این مقاله به صورت یک مطالعه موردی برای سه محصول سیب زمینی، پیاز و گوجه فرنگی استفاده می شود. نتایج عددی نشان می دهد استفاده از این مدل منجر به کاهش هزینه کل و نتیجتا کاهش قیمت تمام شده محصولات می گردد. آثار مطلوب دیگر این مدل صرفه جویی در منابع آب است. همچنین، با انجام تحلیل حساسیت بر روی پارامترهای کلیدی مدل، اثر این پارامترها بر قیمت تمام شده و میزان واردات بررسی می شود.

کلمات کلیدی

, برنامه ریزی تولید, حمل و نقل, زنجیره تأمین, محصولات زراعی فسادپذیر, مکانیابی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1048416,
author = {حاجی میرزاجان, امیر and پیرایش, محمدعلی and دهقانیان, فرزاد},
title = {ارائه یک مدل برنامه ریزی زنجیره تأمین برای محصولات زراعی فساد‌پذیر},
journal = {مدیریت تولید و عملیات},
year = {2015},
volume = {6},
number = {1},
month = {June},
issn = {2251-6409},
pages = {35--60},
numpages = {25},
keywords = {برنامه ریزی تولید، حمل و نقل، زنجیره تأمین، محصولات زراعی فسادپذیر، مکانیابی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارائه یک مدل برنامه ریزی زنجیره تأمین برای محصولات زراعی فساد‌پذیر
%A حاجی میرزاجان, امیر
%A پیرایش, محمدعلی
%A دهقانیان, فرزاد
%J مدیریت تولید و عملیات
%@ 2251-6409
%D 2015

[Download]