کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی , 2014-06-11

عنوان : ( بررسی ماهیت نور از منظر فلاسفه اسلامی، مفسران قرآن و فیزیک جدید )

نویسندگان: محمدکاظم علمی سولا , زهرا رسولی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این مقاله به بررسی ماهیت نور از منظر فلاسفه اسلامی، مفسران قرآن و فیزیک جدید می پردازد

کلمات کلیدی

, ماهیت نور , فلسفه اسلامی , مفسران قرآن , فیزیک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1048439,
author = {علمی سولا, محمدکاظم and رسولی, زهرا},
title = {بررسی ماهیت نور از منظر فلاسفه اسلامی، مفسران قرآن و فیزیک جدید},
booktitle = {کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی},
year = {2014},
location = {تهران, ايران},
keywords = {ماهیت نور - فلسفه اسلامی - مفسران قرآن - فیزیک جدید},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی ماهیت نور از منظر فلاسفه اسلامی، مفسران قرآن و فیزیک جدید
%A علمی سولا, محمدکاظم
%A رسولی, زهرا
%J کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی
%D 2014

[Download]