ادب پژوهی, دوره (9), شماره (31), سال (2015-6) , صفحات (91-115)

عنوان : ( ساختار شبکه ای غزل کلاسیک فارسی (مطالعه موردی: غزل سنائی) )

نویسندگان: سیدمهدی زرقانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این مقاله درصدد اثبات وجود ساخت شبکه ­ای در غزل کلاسیک فارسی است. در ابتدا به تعریف مفهوم ساخت شبکه ای پرداخته­ ایم و در ادامه نشان داده­ ایم که در غزل تمهیدات و مؤلفه­ هایی وجود دارد که می­ توان مجموعة آنها را در قالب دو گروه «سازه­ های زبانی» و «سازه­ های موسیقایی» جای داد. تکرار، ارجاع، هم ­آیی، هم ­معنایی، تضاد، جایگزینی و شمول معنایی، از تمهیدات مربوط به سازه­ های زبانی، و وزن، قافیه، ردیف، تجنیس، ردها، ترصیع و موازنه از سازه‌ها و تمهیدات موسیقایی هستند. مجموع این مؤلفه­ ها در درون غزل شبکه­ های ارتباطی چندلایه­ ای را پدید می­ آورند که منجر به پدیدآمدن نظامی درونی می­ شود. ما از این نظام درونی به «ساخت شبکه­ ای» تعبیر می‌کنیم. این مقاله نشان می­ دهد که ارتباط در محور عمودی غزل کلاسیک وجود دارد.

کلمات کلیدی

غزل فارسی؛ محور عمودی؛ سازه‌های زبانی؛ سازه‌های موسیقایی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1048441,
author = {زرقانی, سیدمهدی},
title = {ساختار شبکه ای غزل کلاسیک فارسی (مطالعه موردی: غزل سنائی)},
journal = {ادب پژوهی},
year = {2015},
volume = {9},
number = {31},
month = {June},
issn = {1735-8027},
pages = {91--115},
numpages = {24},
keywords = {غزل فارسی؛ محور عمودی؛ سازه‌های زبانی؛ سازه‌های موسیقایی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ساختار شبکه ای غزل کلاسیک فارسی (مطالعه موردی: غزل سنائی)
%A زرقانی, سیدمهدی
%J ادب پژوهی
%@ 1735-8027
%D 2015

[Download]