مطالعات میان رشته ای در علوم انسانی, دوره (8), شماره (1), سال (2016-2) , صفحات (45-70)

عنوان : ( نظم پذیری جمعی درون خانواده؛ پدیده محوری در تأثیر پذیری عملکرد افتصادی خانواده از آموزه اسلامی: مطالعه ای بر اساس نظریه زمینه ای )

نویسندگان: وحید ارشدی , مصطفی سلیمی فر , علی اکبر ناجی میدانی , بهروز مهرام ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این مقاله درصدد است با رویکرد تفسیرگرایانه و با استفاده از رهیافت چندعلتی، عوامل مؤثر بر میزان اثرگذاری آموزه‌های اقتصادی اسلام در کنش اقتصادی خانواده مسلمان را شناسایی کند. روش مقاله کیفی و در چارچوب «نظریه‌پردازی داده‌بنیاد» است. با توجه به ماهیت میان‌رشته‌ای موضوع، مصاحبه نیمه‌ساختاریافته با تعدادی از صاحب‌نظران «اقتصاد اسلامی»، متخصص در تبیین «رفتار مصرف‌کننده مسلمان»، و صاحب‌نظران علوم تربیتی، روان‌شناسی و جامعه‌شناسی، در مباحث مربوط به «چگونگی اثر ارزش بر کنش»، ابزار این مطالعه بوده است. نمونه، به‌صورت هدفمند و همراه با روش «گلوله برفی» انتخاب شده و مصاحبه‌ها تا حد اشباع نظری انجام شد. یافته‌های به‌دست‌آمده از تحلیل داده‌ها در این سه مرحله نشان می‌دهد که هم‌افزایی کیفیت بالای انتقال آموزه از سوی نهادهای آموزش و پرورش رسمی و غیررسمی، قدرت درک آموزه از سوی اعضای خانواده، فرصت‌سازی و فرصت‌یابی تربیتی درون خانواده، کیفیت منبع تأمین معیشت خانواده و اعتقاد راسخ به نظام پاسخ‌گویی در آخرت می‌توانند منجر به «نظم‌پذیری جمعی درون خانواده» شوند. این نظم جمعی، از عوامل «زمینه‌ای» و «ساختاری» تأثیر پذیرفته و از حالت «قاعده‌مندی» به «صلاحدیدی» تبدیل می‌شود. نوآوری این مقاله، نگاه عمیقی است که به چگونگی شکل‌گیری رفتار اقتصادی در درون خانواده داشته است.

کلمات کلیدی

, آموزه‌های اقتصادی اسلام, ارزش, کنش اقتصادی درون خانواده, نظم‌پذیری جمعی درون خانواده, مخارج مصرفی, رفتار صلاحدیدی, نظریه‌پردازی داده‌بنیاد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1048442,
author = {ارشدی, وحید and سلیمی فر, مصطفی and ناجی میدانی, علی اکبر and مهرام, بهروز},
title = {نظم پذیری جمعی درون خانواده؛ پدیده محوری در تأثیر پذیری عملکرد افتصادی خانواده از آموزه اسلامی: مطالعه ای بر اساس نظریه زمینه ای},
journal = {مطالعات میان رشته ای در علوم انسانی},
year = {2016},
volume = {8},
number = {1},
month = {February},
issn = {2008-4641},
pages = {45--70},
numpages = {25},
keywords = {آموزه‌های اقتصادی اسلام; ارزش; کنش اقتصادی درون خانواده; نظم‌پذیری جمعی درون خانواده; مخارج مصرفی; رفتار صلاحدیدی; نظریه‌پردازی داده‌بنیاد},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نظم پذیری جمعی درون خانواده؛ پدیده محوری در تأثیر پذیری عملکرد افتصادی خانواده از آموزه اسلامی: مطالعه ای بر اساس نظریه زمینه ای
%A ارشدی, وحید
%A سلیمی فر, مصطفی
%A ناجی میدانی, علی اکبر
%A مهرام, بهروز
%J مطالعات میان رشته ای در علوم انسانی
%@ 2008-4641
%D 2016

[Download]