مطالعات میان رشته ای در علوم انسانی, دوره (8), شماره (29), سال (2016-2) , صفحات (45-70)

عنوان : ( نظم پذیری جمعی درون خانواده؛ پدیده محوری در تأثیر پذیری عملکرد افتصادی خانواده از آموزه اسلامی: مطالعه ای بر اساس نظریه زمینه ای )

نویسندگان: وحید ارشدی , مصطفی سلیمی فر , علی اکبر ناجی میدانی , بهروز مهرام ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این مقاله درصدد است با رویکرد تفسیرگرایانه و با استفاده از رهیافت چندعلتی، عوامل مؤثر بر میزان اثرگذاری آموزه‌های اقتصادی اسلام در کنش اقتصادی خانواده مسلمان را شناسایی کند. روش مقاله کیفی و در چارچوب «نظریه‌پردازی داده‌بنیاد» است. با توجه به ماهیت میان‌رشته‌ای موضوع، مصاحبه نیمه‌ساختاریافته با تعدادی از صاحب‌نظران «اقتصاد اسلامی»، متخصص در تبیین «رفتار مصرف‌کننده مسلمان»، و صاحب‌نظران علوم تربیتی، روان‌شناسی و جامعه‌شناسی، در مباحث مربوط به «چگونگی اثر ارزش بر کنش»، ابزار این مطالعه بوده است. نمونه، به‌صورت هدفمند و همراه با روش «گلوله برفی» انتخاب شده و مصاحبه‌ها تا حد اشباع نظری انجام شد. یافته‌های به‌دست‌آمده از تحلیل داده‌ها در این سه مرحله نشان می‌دهد که هم‌افزایی کیفیت بالای انتقال آموزه از سوی نهادهای آموزش و پرورش رسمی و غیررسمی، قدرت درک آموزه از سوی اعضای خانواده، فرصت‌سازی و فرصت‌یابی تربیتی درون خانواده، کیفیت منبع تأمین معیشت خانواده و اعتقاد راسخ به نظام پاسخ‌گویی در آخرت می‌توانند منجر به «نظم‌پذیری جمعی درون خانواده» شوند. این نظم جمعی، از عوامل «زمینه‌ای» و «ساختاری» تأثیر پذیرفته و از حالت «قاعده‌مندی» به «صلاحدیدی» تبدیل می‌شود. نوآوری این مقاله، نگاه عمیقی است که به چگونگی شکل‌گیری رفتار اقتصادی در درون خانواده داشته است.

کلمات کلیدی

آموزه‌های اقتصادی اسلام؛ ارزش؛ کنش اقتصادی درون خانواده؛ نظم‌پذیری جمعی درون خانواده؛ مخارج مصرفی؛ رفتار صلاحدیدی؛ نظریه‌پردازی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1048442,
author = {ارشدی, وحید and سلیمی فر, مصطفی and ناجی میدانی, علی اکبر and مهرام, بهروز},
title = {نظم پذیری جمعی درون خانواده؛ پدیده محوری در تأثیر پذیری عملکرد افتصادی خانواده از آموزه اسلامی: مطالعه ای بر اساس نظریه زمینه ای},
journal = {مطالعات میان رشته ای در علوم انسانی},
year = {2016},
volume = {8},
number = {29},
month = {February},
issn = {2008-4641},
pages = {45--70},
numpages = {25},
keywords = {آموزه‌های اقتصادی اسلام؛ ارزش؛ کنش اقتصادی درون خانواده؛ نظم‌پذیری جمعی درون خانواده؛ مخارج مصرفی؛ رفتار صلاحدیدی؛ نظریه‌پردازی داده‌بنیاد},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نظم پذیری جمعی درون خانواده؛ پدیده محوری در تأثیر پذیری عملکرد افتصادی خانواده از آموزه اسلامی: مطالعه ای بر اساس نظریه زمینه ای
%A ارشدی, وحید
%A سلیمی فر, مصطفی
%A ناجی میدانی, علی اکبر
%A مهرام, بهروز
%J مطالعات میان رشته ای در علوم انسانی
%@ 2008-4641
%D 2016

[Download]