علوم و فناوری کامپوزیت, دوره (1), شماره (2), سال (2015-3) , صفحات (29-36)

عنوان : ( تحلیل خزشی دیسک دوار ساخته شده از مواد مدرج تابعی با پروفیل غیریکنواخت )

نویسندگان: حدیث ژرفی , حمید اختراعی طوسی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

دیسک‌های دوار بخش مهمی از بسیاری از ماشین‌آلات صنعتی می‌باشند. در بسیاری از موارد این دیسک‌ها در سرعت‌های دورانی بالا و تحت دماهای بالایی کار می‌کنند. بر این اساس تحلیل و مطالعه خزش در دیسک‌های دوار ضروری و اجتناب‌ناپذیر می‌باشد. اخیرا کاربردهای مواد مدرج تابعی در ساخت دیسک‌های دوار مورد توجه محققین بسیاری قرار گرفته است. این مواد مرکب توسعه یافته با داشتن قابلیت‌های طراحی، امکان ترکیب مناسب خواص مواد و نیز ایجاد خواص مطلوب ترمومکانیکی را فراهم می‌آورند. علاوه بر نوع ماده عامل دیگری که در توزیع میدان‌های تنش و در نتیجه تغییرشکل‌ها و عمر سازه موثر می‌باشد شکل پروفیل دیسک است. برای مطالعه تاثیر شکل مقطع عرضی دیسک در پاسخ‌های خزشی آن از سه دیسک متشکل از توزیع خطی ذرات سیلیکون کارباید در زمینه آلومینیوم خالص با ضخامت ثابت، با کاهش خطی ضخامت و با کاهش هایپربولیک ضخامت استفاده شده است و توزیع تنش‌ها و نرخ‌های کرنش محاسبه شده‌اند. همچنین تاثیر پارامتر سرعت در پاسخ خزشی دیسک‌های دوار با پروفیل‌های مختلف مطالعه شد. در این مطالعات مشاهده گردید که با افزایش سرعت پاسخ‌های خزشی دیسک دارای رفتار کاهشی و سپس افزایشی می‌باشند و به ازای سرعت مشخصی دارای مینیمم موضعی هستند. این سرعت مهم سرعت حدی خزش نامگذاری شد و تاثیر پروفیل دیسک روی این سرعت حدی مطالعه و بررسی گردید.

کلمات کلیدی

, خزش, مواد مدرج تابعی, دیسک دوار, پروفیل دیسک, سرعت حدی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1048453,
author = {ژرفی, حدیث and اختراعی طوسی, حمید},
title = {تحلیل خزشی دیسک دوار ساخته شده از مواد مدرج تابعی با پروفیل غیریکنواخت},
journal = {علوم و فناوری کامپوزیت},
year = {2015},
volume = {1},
number = {2},
month = {March},
issn = {2383-3823},
pages = {29--36},
numpages = {7},
keywords = {خزش، مواد مدرج تابعی، دیسک دوار، پروفیل دیسک، سرعت حدی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیل خزشی دیسک دوار ساخته شده از مواد مدرج تابعی با پروفیل غیریکنواخت
%A ژرفی, حدیث
%A اختراعی طوسی, حمید
%J علوم و فناوری کامپوزیت
%@ 2383-3823
%D 2015

[Download]