مطالعات قرآن و حدیث, دوره (7), شماره (2), سال (2014-9) , صفحات (91-116)

عنوان : ( بررسی تحولات در خوانش از مفهوم - انتظار فرج- در دوران غیبت کبری )

نویسندگان: یونس دهقانی فارسانی , سیدکاظم طباطبائی پور , حسن نقی زاده , مهدی جلالی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مساله " انتظار فرج امام قائم" به معنای " انتظار فرج امام غایب" یکی از مفاهیمی است که بویژه پس از آغاز دوره غیبت کبری امام عصر مورد توجه دانشمندان شیعه بوده است. اگرچه برخی گزارش های تاریخی از طرح مساله "انتظار فرج" در میان جامعه شیعه برای برخی ائمه پیشین نیز حکایت دارند، اما بی شک این مفهوم در دورانی که امام از میان انظار غاءب شدند ، بیش از هر زمان دیگری مورد توجه جامعه شیعه و بخصوص دانشمندان شیعی واقع گشت.بررسی منابع روایی شیعه که به نحوی به این مفهوم یا مساله پرداخته اند، نشان می دهد که در دوره غیبت کبری ، با گذر زمان تحولاتی در خوانش از مفهوم "انتظار فرج"رخ نموده است. آنچه در این نوشتار به دنبال آن هستیم ، در گام نخست ارائه گزارشی است از این تحولات. در گام بعد خواهیم کوشید تا نشان دهیم که از چه روی چنین تحولاتی در خوانش این مفهوم رخ نموده است تا به این ترتیب بتوانیم تبیینی از آنها به دست دهیم.

کلمات کلیدی

, انتظار فرج , مهدویت , غیبت , تحلیل گفتمان , خوانش
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1048467,
author = {دهقانی فارسانی, یونس and طباطبائی پور, سیدکاظم and نقی زاده, حسن and جلالی, مهدی},
title = {بررسی تحولات در خوانش از مفهوم - انتظار فرج- در دوران غیبت کبری},
journal = {مطالعات قرآن و حدیث},
year = {2014},
volume = {7},
number = {2},
month = {September},
issn = {2008-3211},
pages = {91--116},
numpages = {25},
keywords = {انتظار فرج ، مهدویت ، غیبت ، تحلیل گفتمان ، خوانش},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تحولات در خوانش از مفهوم - انتظار فرج- در دوران غیبت کبری
%A دهقانی فارسانی, یونس
%A طباطبائی پور, سیدکاظم
%A نقی زاده, حسن
%A جلالی, مهدی
%J مطالعات قرآن و حدیث
%@ 2008-3211
%D 2014

[Download]