آموزه های قرآنی, شماره (20), سال (2015-3) , صفحات (129-148)

عنوان : ( بن مایه های تفسیری-کلامی امامت در قصص قران در کلام شیخ مفید )

نویسندگان: محسن دیمه کارگراب , محمدحسن رستمی , حسن نقی زاده , سیدمحمد امام زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

جستارحاضر می کوشد تابن مایه های تفسیری-کلامی امامت را درقصص قران از منظر شیخ مفید بررسی وتبیین نماید بررسی ها در میراث علمی شیخ مفید نشان می دهد که اعلم بودن صدور معجزه عصمت ومحدث بودن از مهمترین بن مایه های کلامی در حوزه شرایط ولوازم امامت در قصص قران است واز سوی دیگر پنهانی بودن ولادت امام عصر تصدی مقام امامت در کودکی غیر عادی نبودن غیبت طول عمر امام عصرعدم تعارض حدیث من مات با غیبت امام استمرار نیاز به امام در حال غیبت نیز از مهم ترین بن مایه های کلامی در حوزه مسایل تخصصی مهدویت در قصص قران از نگاه شیخ مفید است بررسی شبهه انحصار معجزه به انبیا نیز از دیگر مباحث این نوشتار است

کلمات کلیدی

, قصص قران, امامت, شیخ مفید, استنباط کلامی وتفسیر کلامی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1048472,
author = {دیمه کارگراب, محسن and رستمی, محمدحسن and نقی زاده, حسن and امام زاده, سیدمحمد},
title = {بن مایه های تفسیری-کلامی امامت در قصص قران در کلام شیخ مفید},
journal = {آموزه های قرآنی},
year = {2015},
number = {20},
month = {March},
issn = {2251-9378},
pages = {129--148},
numpages = {19},
keywords = {قصص قران، امامت، شیخ مفید، استنباط کلامی وتفسیر کلامی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بن مایه های تفسیری-کلامی امامت در قصص قران در کلام شیخ مفید
%A دیمه کارگراب, محسن
%A رستمی, محمدحسن
%A نقی زاده, حسن
%A امام زاده, سیدمحمد
%J آموزه های قرآنی
%@ 2251-9378
%D 2015

[Download]