دانشگاه علوم پزشکی مازندران - Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, دوره (24), شماره (120), سال (2015-1) , صفحات (43-53)

عنوان : ( انتخاب اختصاصی فاژها ی حاو ی قطعه ی آنتی بادی به کمک پروتِین A در کتابخانه ی آنتی بادی فاژ )

نویسندگان: , علیرضا رفیعی , غلامرضا هاشمی تبار , محمدرضا باسامی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تکنیک کتابخانه آنتی بادی فاژ یکی از قدرتمندترینروش های ساخت آنتی بادی در محیط آزمایشگاه است.هدف از این مطالعه استفاده از قابلیت اتصال کلون های موجود در کتابخانه آنتی بادی فاژ به پروتیین A برای خالص سازی فیزیکی فاژهای حاوی قطعه آنتی بادی از فاژهای فاقد قطعه آنتی بادی است.

کلمات کلیدی

, کتابخانه آنتی بادی فاژ, پروتِِیین A , فاقد قطعه آنتی بادی,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1048473,
author = {, and علیرضا رفیعی and هاشمی تبار, غلامرضا and باسامی, محمدرضا},
title = {انتخاب اختصاصی فاژها ی حاو ی قطعه ی آنتی بادی به کمک پروتِین A در کتابخانه ی آنتی بادی فاژ},
journal = {دانشگاه علوم پزشکی مازندران - Journal of Mazandaran University of Medical Sciences},
year = {2015},
volume = {24},
number = {120},
month = {January},
issn = {1735-9260},
pages = {43--53},
numpages = {10},
keywords = {کتابخانه آنتی بادی فاژ، پروتِِیین A ، فاقد قطعه آنتی بادی،},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T انتخاب اختصاصی فاژها ی حاو ی قطعه ی آنتی بادی به کمک پروتِین A در کتابخانه ی آنتی بادی فاژ
%A ,
%A علیرضا رفیعی
%A هاشمی تبار, غلامرضا
%A باسامی, محمدرضا
%J دانشگاه علوم پزشکی مازندران - Journal of Mazandaran University of Medical Sciences
%@ 1735-9260
%D 2015

[Download]