نخستین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران , 2015-05-12

عنوان : ( بررسی روشهای یافتن مقطع پایدار براثر تنش موضعی در کانال مرکب )

نویسندگان: ارمین بوستانی , سعیدرضا خداشناس , کاظم اسماعیلی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تغییرات مورفولوژیک رودخانهها علی الخصوص در اثر سیلابها که متاثر از تغییرات دبی، سرعت و عمق میباشد سبب بروز سیلاب و باتبع آن خطرات ناشی از آن شده است. مقطع بسیاری از رودخانهها در دشتهای آبرفتی مقطع مرکب میباشد. مکانیزم ترسیب و فرسایش در این مقاطع مرتبط با کاهش یا افزایش تنشهای برشی موضعی و مرزی پیرامون کانال میباشد. یافتن مقطعی از این کانالهای فرسایشی که بتوان آنرا بعنوان مقطع تثبیت شده هیدرولیکی درنظر گرفت پایه تحقیقات بسیاری قرار گرفته است. در این تحقیق سعی شده تا با انتخاب چند روش برتر و بررسی تاثیر برآورد دبی، ظرفیت انتقال و توزیع تنشهای برشی در تعیین مقطع هیدرولیکی پایدار رویکردی مناسب برای پیش بینی این تغییرات ارائه شود. مشخص شد که روشی که بتواند تاثیر توامان توزیع زبریهای مرزی، جریانهای ثانویه و تنش- های برشی را بررسی نماید روشی مناسب و جامع برای ادامه مطالعات میباشد.

کلمات کلیدی

, MPM : مقطع پایدار, تنش برشی, رودخانه, کانال مرکب, روش
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1048474,
author = {بوستانی, ارمین and خداشناس, سعیدرضا and اسماعیلی, کاظم},
title = {بررسی روشهای یافتن مقطع پایدار براثر تنش موضعی در کانال مرکب},
booktitle = {نخستین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران},
year = {2015},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {MPM : مقطع پایدار، تنش برشی، رودخانه، کانال مرکب، روش},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی روشهای یافتن مقطع پایدار براثر تنش موضعی در کانال مرکب
%A بوستانی, ارمین
%A خداشناس, سعیدرضا
%A اسماعیلی, کاظم
%J نخستین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
%D 2015

[Download]