دومین کنگره بین المللی زمین شناسی کاربردی , 2015-05-19

عنوان : ( برخاستگاه ماسه سنگ های سازند شیرگشت به سن اردویسین فوقانی در جنوب غرب کاشمربراساس مطالعات پتروگرافی )

نویسندگان: الناز خزائی , محمدحسین محمودی قرائی , اسداله محبوبی , جعفر طاهری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برخاستگاه ماسه سنگ های سازند شیرگشت به سن اردویسین فوقانی در جنوب غرب کاشمربراساس مطالعات پتروگرافی

کلمات کلیدی

برخاستگاه ماسه سنگ های سازند شیرگشت به سن اردویسین فوقانی در جنوب غرب کاشمربراساس مطالعات پتروگرافی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1048487,
author = {خزائی, الناز and محمودی قرائی, محمدحسین and محبوبی, اسداله and جعفر طاهری},
title = {برخاستگاه ماسه سنگ های سازند شیرگشت به سن اردویسین فوقانی در جنوب غرب کاشمربراساس مطالعات پتروگرافی},
booktitle = {دومین کنگره بین المللی زمین شناسی کاربردی},
year = {2015},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {برخاستگاه ماسه سنگ های سازند شیرگشت به سن اردویسین فوقانی در جنوب غرب کاشمربراساس مطالعات پتروگرافی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T برخاستگاه ماسه سنگ های سازند شیرگشت به سن اردویسین فوقانی در جنوب غرب کاشمربراساس مطالعات پتروگرافی
%A خزائی, الناز
%A محمودی قرائی, محمدحسین
%A محبوبی, اسداله
%A جعفر طاهری
%J دومین کنگره بین المللی زمین شناسی کاربردی
%D 2015

[Download]