مهندسی عمران فردوسی, دوره (26), شماره (1), سال (2015-3) , صفحات (25-38)

عنوان : ( تأثیر افزایش طول مؤثر بر مشخصات هیدرولیکی و ضریب تخلیه سرریز جانبی )

نویسندگان: حامد زاهدی خامنه , سعیدرضا خداشناس , محمدرضا اکبرزاده , کاظم اسماعیلی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سرریز جانبی، سازه‌ای برای کنترل و انتقال جریان می‌باشد. این سازه در کانال‌های آبیاری و زهکشی، شبکه‌های جمع‌آوری فاضلاب و آبگیری از رودخانه‌ها به‌طور گسترده مورد استفاده قرار می‌گیرد. در جریان‌های سیلابی عملکرد این سرریز‌ها به‌شدت کاهش می‌یابد. یکی از راه‌های بالا بردن راندمان سرریز جانبی و بهبود عملکرد آن هنگامی که جریان سیلابی است، استفاده از سرریزهای مایل نسبت به جهت جریان (سرریزهایی که در پلان با زاویه نسبت به جهت جریان قرار گرفته‌اند) می‌باشد. از این نوع سرریزها به‌خصوص در مکان‌هایی که با محدودیت بازشدگی روبه‌رو هستیم استفاده می‌شود. در پژوهش حاضر 70 آزمایش بر سرریزهای جانبی نیم دایره‌ای در ارتفاع و طول‌های مختلف انجام گرفت. تأثیر پارامترهای مختلف هندسی و هیدرولیکی بر روی ضریب تخلیه سرریز جانبی (Cm) مورد بررسی قرار گرفت و در پایان رابطه جدیدی برای برآورد Cm برای سرریز‌های نیم‌دایره‌ای ارائه گردید. نتایج نشان داد که سرریزهای نیم‌دایره‌ای با افزایش 1.57 طول سرریز ضریب Cm را 1.5 تا 2 برابر نسبت به سرریزهای مستطیلی ساده افزایش می‌دهد.

کلمات کلیدی

سرریز جانبی نیم‌دایره‌ای; پروفیل سطح آب; طول مؤثر; ضریب تخلیه; مدل‌های آزمایشگاهی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1048519,
author = {زاهدی خامنه, حامد and خداشناس, سعیدرضا and اکبرزاده, محمدرضا and اسماعیلی, کاظم},
title = {تأثیر افزایش طول مؤثر بر مشخصات هیدرولیکی و ضریب تخلیه سرریز جانبی},
journal = {مهندسی عمران فردوسی},
year = {2015},
volume = {26},
number = {1},
month = {March},
issn = {2783-2805},
pages = {25--38},
numpages = {13},
keywords = {سرریز جانبی نیم‌دایره‌ای; پروفیل سطح آب; طول مؤثر; ضریب تخلیه; مدل‌های آزمایشگاهی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأثیر افزایش طول مؤثر بر مشخصات هیدرولیکی و ضریب تخلیه سرریز جانبی
%A زاهدی خامنه, حامد
%A خداشناس, سعیدرضا
%A اکبرزاده, محمدرضا
%A اسماعیلی, کاظم
%J مهندسی عمران فردوسی
%@ 2783-2805
%D 2015

[Download]