مهندسی و مدیریت کیفیت, دوره (3), شماره (3), سال (2014-3) , صفحات (270-282)

عنوان : ( استفاده از طراحی اقتصادی نمودار کنترل X تحت نمونه گیری دومرحله ای در تحلیل شاخص Cpp )

نویسندگان: اعظم سادات ایزی , بهرام صادق پور گیلده , مهدی دوست پرست ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

شاخص های کارایی فرآیند، معیارهایی برای بررسی توانایی فرآیند جهت تولید محصولات منطبق با مشخصات فنی می باشند. شرکتها این شاخص ها را برای ارزیابی عملکرد، جهت رقابت و سود بالا استفاده می کنند. یکی از مهمترین شاخص ها، شاخص ناکارایی Cpp است که اطلاعات بیشتری نسبت به دیگر شاخص ها فراهم می کند.

کلمات کلیدی

, شاخص ناکارایی, طراحی اقتصادی , نمودار کنترل X تحت نمونه گیری دومرحله ای, مدل هزینه پاناگوس, تابع زیان تاگوچی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1048522,
author = {ایزی, اعظم سادات and صادق پور گیلده, بهرام and دوست پرست, مهدی},
title = {استفاده از طراحی اقتصادی نمودار کنترل X تحت نمونه گیری دومرحله ای در تحلیل شاخص Cpp},
journal = {مهندسی و مدیریت کیفیت},
year = {2014},
volume = {3},
number = {3},
month = {March},
issn = {2322-1305},
pages = {270--282},
numpages = {12},
keywords = {شاخص ناکارایی; طراحی اقتصادی ; نمودار کنترل X تحت نمونه گیری دومرحله ای; مدل هزینه پاناگوس; تابع زیان تاگوچی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T استفاده از طراحی اقتصادی نمودار کنترل X تحت نمونه گیری دومرحله ای در تحلیل شاخص Cpp
%A ایزی, اعظم سادات
%A صادق پور گیلده, بهرام
%A دوست پرست, مهدی
%J مهندسی و مدیریت کیفیت
%@ 2322-1305
%D 2014

[Download]